Excel — Zestawy w Tabelach Przestawnych (Excel 2013) — porada #371

W dzisiejszym poście nauczymy się jak dodać Zestawy w tabelach przestawnych. Zestawy to nic innego jak zbiory elementów, które później łatwo możemy dodawać do tabel przestawnych. W naszym przykładzie stworzymy zestawy zawierające tylko owoce lub tylko warzywa (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Stworzone przykładowe zestawy w tabelach przestawnych

Zagadnienie to omówimy sobie na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Przykładowe dane

Przede wszystkim musimy sobie stworzyć tabelę przestawną, czyli zaznaczamy pojedynczą komórkę w tabeli (lub cały zakres danych) i wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wstawianie tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej, zaznaczamy, że chcemy stworzyć tabelę przestawną w istniejącym arkuszu (punkt 1) i wskazujemy komórkę (punkt 2), gdzie ma zostać wstawiona. Najważniejsza sprawa tutaj, żeby mieć dostęp do Zestawów, musimy mieć przynajmniej Excela 2013, żeby w Oknie Tworzenie tabeli przestawnej mieć możliwość zaznaczenia checboxa Dodaj te dane do modelu danych (punkt nr 3 na rysunku nr 4). Polecenie to jest związane z dodatkiem do Excela – Power Pivot, skorzystamy tutaj z jego elementów. Parametry nowej tabeli przestawnej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 4 — Parametry nowej tabeli

Otworzy nam się okno Pola tabeli przestawnej, gdzie przeciągamy pole Produkt do obszaru etykiet wierszy i pole Wartość do obszaru podsumowań wartości. Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Pola tabeli przestawnej

Aby mieć bardziej czytelne dane, sformatujemy sobie kolumnę Suma wartości, naciskamy prawym przyciskiem myszy na dowolną wartość z tej kolumny i za pomocą polecenia Format liczby z podręcznego menu, otworzymy okno Formatowanie komórek. Wybieramy formatowanie walutowe i zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Formatowanie walutowe

Otrzymamy dane sformatowane wyrażone w złotówkach. W naszych danych mamy zarówno owoce jak i warzywa, a chcielibyśmy je mieć w osobnych zestawach. Musimy rozwinąć polecenie Pola, elementy i zestawy(punkt 2 na rysunku nr 7) z karty Analiza (punkt 1 na rysunku nr 7), a następnie wybrać polecenie Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza (punkt 3). Ponieważ jesteśmy w modelu danych (zaznaczyliśmy ten checkbox przy tworzeniu tabeli przestawnej) nie będziemy mieć dostępu do poleceń dotyczących pól i elementów. Będziemy mieć natomiast dostęp do zestawów. Możemy utworzyć zestawy z elementów w wierszach które potem w tabeli przestawnej trafią do obszaru etykiet wiersza. Analogicznie zadziała polecenie dla kolumn, jeśli będziemy mieć jakieś elementy w tabeli przestawnej w obszarze etykiet kolumn.

rys. nr 7 — Polecenie Utwórz zestaw

W poleceniu Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza, tworzymy zestaw na podstawie danych, gdzie mamy tylko jedno pole wstawione do obszaru etykiet wierszy, bo przy większej ilości pól staje się to dużo bardziej skomplikowane. Otworzy nam się okno Nowy zestaw (rys. nr 8). W pierwszym kroku musimy nazwać nasz zestaw – w naszym przykładzie zestaw będzie się nazywał Owoce (punkt nr 1 na rysunku poniżej). Następnie musimy zająć się produktami w tym zestawie. Przy każdym produkcie jest lista rozwijana ze wszystkimi elementami dostępnymi dla pola Produkt. Oprócz wymienionych elementów zawierających się w polu Produkt mamy Wszystko, czyli podsumowanie po wszystkich wartościach. Z listy usuwamy wszystkie warzywa za pomocą przycisku Usuń wiersz (punkt 2).

rys. nr 8 — Nowy zestaw

Zostawiamy wiersz Wszystko, ponieważ zawiera on cenę całkowitą. Kiedy zatwierdzimy Nowy zestaw przyciskiem OK otrzymamy tabelę przestawną zawierającą tylko owoce, ale suma końcowa nam się nie zmieni (będzie zawierać ceny owoców i warzyw, mimo, że wyświetlać się będą tylko owoce) – rys. nr 9.

rys. nr 9 — Zestaw Owoce 2 z sumą wszystkich produktów

Zostawiony w zestawie element Wszystko zawsze będzie pokazywać cenę całkowitą (razem warzyw i owoców), więc usuniemy go sobie, żeby nie przeszkadzał nam w obliczeniach. Wybieramy polecenie Zarządzaj zestawami z karty Analiza (rys. nr 10).

rys. nr 10 Zarządzaj zestawami

Otworzy nam się okno Menedżer zestawów, w którym zaznaczamy interesujący nas zestaw i klikamy przycisk Edytuj (oznaczony strzałką na rysunku nr 11).

rys. nr 11 — Menedżer zestawów

Otworzy się okno Modyfikuj zestaw, gdzie musimy usnąć wiersz Wszystko, wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 12)

rys. nr 12 — modyfikuj zestaw

Otrzymamy tabelę przestawną z samymi owocami, co jest ważne wybraliśmy tutaj zestaw Owoce a nie produkt, więc Excel sam podstawi nam ten zestaw do obszaru etykiet wierszy (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Pola tabeli przestawnej z zestawem Owoce2

Analogicznie możemy stworzyć zestaw dla warzyw. Możemy to zrobić na tej samej tabeli przestawnej, zaznaczamy dowolną komórkę w tabeli, wybieramy polecenie Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza z karty Analiza, ale wyświetli nam się komunikat, Excel nie pozwoli nam stworzyć zestawu na innym zestawie. Musimy najpierw usunąć istniejący zestaw z tabeli przestawnej (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Komunikat Excela

Najłatwiej skopiować sobie tabele przestawną i w oknie Pola tabeli przestawnej odznaczyć Zestaw Owoce2, a następnie przeciągnąć pole Produkt do obszaru etykiet wierszy (jak przy tworzeniu tabeli przestawnej od nowa). Teraz na podstawie dowolnej komórki w kolumnie Produkt możemy sobie stworzyć nowy Zestaw. Kolejno karta Analiza, potem Pola, elementy i zestawy, a następnie Utwórz zestaw na podstawie elementów wiersza (jak na rysunku nr 7)

W oknie Nowy zestaw usuwamy wszystkie owoce z listy i wiersz Wszystko analogicznie jak na rysunku nr 8. Zmieniamy nazwę zestawu na Warzywa2 i zatwierdzamy przyciskiem OK. Otrzymamy tabelę przestawną z zestawem Warzywa2 (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Tabela przestawna z zestawem Warzywa2

Mamy teraz 2 osobne tabele przestawne, górna z zestawem Owoce2 i dolna z zestawem Warzywa2.

Załóżmy że chcemy tym razem podsumować dane w tabeli dla województw. Skopiujemy tabelę przestawną z owocami i wyłączymy zestaw owoce w oknie Pola tabeli przestawnej. Następnie przeciągniemy pole Województwa do obszaru etykiet wierszy to otrzymamy tabelę przedstawioną na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Tabela przestawna podsumowująca według województw

Teraz chcemy podsumować dane dla województw po sprzedaży owoców. Dzięki temu że mamy stworzony zestaw Owoce2, to nie musimy przeciągać pola Produkt a następnie przefiltrowywać tabeli po tych produktach, które nie są owocami, wystarczy że przeciągniemy sobie do obszaru etykiet wierszy pole Owoce2. Wtedy automatycznie powstanie tabela przestawna przedstawiająca sprzedaż owoców w danych województwach (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Tabela przestawna dla województw i zestawu Owoce2

Analogicznie dla podsumowania po województwach pod kątem sprzedaży warzyw. Odznaczamy zestaw Owoce2 i zaznaczamy Warzywa2, Excel automatycznie stworzy nam odpowiednią tabelę (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Tabela przestawna dla województw i zestawu Warzywa2

Podsumowując, jeśli często działamy na tabelach przestawnych, możemy oszczędzić dużo czasu. Wystarczy stworzyć zestawy danych, których później możemy używać do podsumowywania danych. Tak jak wspominałem wcześniej możemy tworzyć zestawy dla 2 pól z obszaru etykiet wierszy, ale wtedy w oknie Nowy zestaw mamy bardzo dużo elementów (rys. nr 19)

rys. nr 19 — Wiele możliwości stworzenia nowego zestawu

Na koniec ciekawostka, jeśli zależy nam na innej kolejności elementów w danych zestawach to w oknie Modyfikuj zestaw możemy zmieniać tą kolejność za pomocą strzałek oznaczonych na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Zmiana kolejności danych w zestawie

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem — Tabela Przestawna — Widzowie #91

Potrzebujesz obliczyć unikalną ilość elementów z listy, ale pod warunkami uwzględniającymi inne kolumny danych? Przykładowo chcesz policzyć unikalne numery WZ, pod warunkiem Klienta oraz tygodnia:

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 01

Od Excela 2013 możesz wykorzystać do tego Tabele Przestawne.

Wystarczy, że na podstawie danych stworzysz tabelę przestawną. Musisz pamiętać tylko, żeby zaznaczyć pole wyboru dostępne od Excela 2013 – Dodaj te dane do modelu danych.

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 02

Dzięki temu będziesz miał dostępną dodatkową opcję podsumowywania danych. Teraz wystarczy, że przeciągniesz interesujące Cię pole (w tym przykładzie WZ) do obszaru wartości. Na razie będzie pokazywał domyślne podsumowanie numerów WZ, ale wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy na to podsumowanie i z podręcznego menu rozwiniesz listę Podsumuj wartości według i z niej wybierzesz pozycję Więcej opcji.

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 03

W oknie ustawień pola wartości, które się pokaże musisz wybrać ostatnią z możliwych opcji – Liczba wartości odrębnych. Będzie ona dostępne tylko wtedy, kiedy dodasz tabelę przestawną do modelu danych. Lepszą nazwą dla tego podsumowania byłoby Unikalne wartości, dlatego odpowiednio zmienimy nazwę podsumowania.

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 04

Teraz Excel powinien Ci wyświetlić ilość unikalnych numerów WZ w całości danych zostało tylko pokazanie unikalnej ilości po warunkach.

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 05

Do tego wystarczy, że przeciągniesz odpowiednie pola do obszaru etykiet wierszy np.: pole Klient.

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 06

I teraz możesz zobaczyć ilość unikalnych numerów WZ dla poszczególnych klientów. Zwróć uwagę, że suma unikalnych WZ dla poszczególnych klientów nie jest równa sumie wszystkich unikalnych numerów WZ (jest większa). Wynika to z tego, że w przykładzie zdarzają się sytuacje, gdzie niektóre numery WZ występują przy różnych klientach. Stąd bierze się ta różnica.

Możesz w ten sposób obliczać unikalne elementy nawet przy większej ilości pól w obszarze etykiet wierszy (lub kolumn).

Widzowie 91 - Jak obliczyć unikalną ilość elementów pod warunkiem - tabela przestawna Excel 2013 07

Wyłącz animacje w Excelu 2013 — sztuczki #63

Jak wyłączyć animację w Excelu 2013?


Wyłącz animacje w Excelu 2013 — sztuczki #63

Wyłącz animacje Excel 2013:

   1) Systemowe okno dialogowe z panelu kontrolnego= klawisz windwsa + Pause/Break (prawy górny róg) (lub prawym przyciskiem na ikonie Mojego komputera i wybierz właściwości)
   2) Zaawansowane ustawienia systemu
   3) Zakładka zaawansowane
   4) Guzik ustawienia w części Wydajność
   5) Odznacz Animuj formanty i elementy wewnątrz okien

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1039

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wyłącz animacje w Excelu 2013 — sztuczki #63

Rekomendowane wykresy w Excelu 2013 [Rzut okiem #10]

Rekomendowane wykresy w Excelu 2013


Rekomendowane wykresy w Excelu 2013 dla różnych serii danych [Rzut okiem #10]

Co nowego w rekomendowanych wykresach?

Rekomendowane wykresy to nowa opcja W Excelu 2013. Ta opcja bardzo dobrze się sprawdza. Wystarczy zaznaczyć dane, wybrać nową opcję Excela 2013 i wybrać rodzaj wykresu jaki Ci najbardziej odpowiada z tych proponowanych przez Microsoft.

Pojedyncza seria danych

Dla prostych zbiorów danych proponowane są proste wykresy. Na obrazie poniżej, możesz zobaczyć propozycje Excela 2013 dla krótkiej pojedynczej serii danych.

Rekomendowane wykresy - proste dane

Rekomendowane wykresy — proste dane

Co ciekawe w zależności o samych danych, nie tylko ich sposobu organizacji, mogą pojawić się inne propozycje. Na obrazie powyżej widzisz propozycje wykresu liniowego, kolumnowego i warstwowego, ale jeśli weźmiemy za przykład 2 serię danych Excel 2013 zaproponuje Ci jeszcze wykres kołowy (widać na wideo)

Pędzel

Dodatkowo jeśli skorzystasz z ikony pędzla przy wykresie, możesz zmienić jego wygląd korzystając z gotowych schematów. Są ona znacznie bardziej użyteczne niż wcześniejsza opcja Układy wykresu. Z tych rzeczywiście możesz chcieć skorzystać (obraz poniżej).

Rekomendowane wykresy - pędzel

Rekomendowane wykresy — pędzel

Serie danych z liczbami i procentami

Dodatkowo Excel 2013 radzi sobie z różnymi rodzajami danych w jednej tabelce. Czyli może Ci zaproponować ustawienie serii danych do wstawienia na oś pomocniczą. Na obrazie poniżej możesz zobaczyć 2 serie danych z dużymi liczbami i 1 serię z procentami.

Żeby przedstawić poprawnie takie dane potrzebna jest oś pomocnicza dla procentów. Rekomendowane wykresy Excela 2013 przedstawiają to jako 1 propozycję. Jeśli nie pojawi się taka opcja możesz skorzystać z opcji combo (patrz wideo) i poustalać rodzaje wykresów i to, które mają być pokazywane na osi pomocniczej.

Rekomendowane wykresy - oś pomocnicza

Rekomendowane wykresy — oś pomocnicza

Duże zbiory danych — tabele przestawne

Kiedy masz do czynienia z dużym zbiorem danych (wykorzystany przykład ma 500 wierszy) opcja rekomendowane wykresy proponuje Ci sumowanie po kolumnie, która ma najmniej różnorodnych danych. W przykładzie wykorzystanym w wideo będzie to porządkowanie po Regionie albo Produkcie.

Rekomendowane wykresy - Duży zbiór danych (tabela przestawna)

Rekomendowane wykresy — Duży zbiór danych (tabela przestawna)

Co najważniejsze Excel nie zrobi tylko wykresu, ale też stworzy tabelę przestawną, gdzie będziesz mógł odpowiednio zmieniać kolumnę, po której są sumowane wartości. Na obrazie poniżej został przedstawiony wykres po klientach, których jest powyżej 20 i nie byli oni brani pod uwagę przy 1 propozycji, ale łatwo możesz ich ustawić odznaczając i zaznaczając interesujące Cię serie.

Rekomendowane wykresy - tabela przestawna

Rekomendowane wykresy — tabela przestawna

Lejek — filtrowanie

Nawet tabele, które mają zbędne dane dla wykresu — przykładowo sumy kwartalne i roczne, można łatwo umieścić na wykresie, ponieważ jest lejek, czyli filtr, z którego możesz wybrać, które dane chcesz pokazywać, a które mają zostać schowane. Excel 2013 podświetla aktualnie dane, na które najeżdżasz podczas filtrowania.

Rekomendowane wykresy - lejek (filtrowanie)

Rekomendowane wykresy — lejek (filtrowanie)

Link do wersji próbnej Excel 2013:

http://www.microsoft.com/office/preview/en

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Rekomendowane wykresy w Excelu 2013 dla różnych serii danych [Rzut okiem #10]

Filtrowanie zwykłej tabeli — fragmentator (slicer) [Excel 2013 Rzut okiem #9]

Filtrowanie zwykłej tabeli


Filtrowanie zwykłej tabeli — fragmentator (slicer) [Rzut okiem #9]

Fragmentator (slicer) dla tabeli

Kolejną nową rzeczą jaką znajdziesz w Excelu 2013 jest możliwe filtrowanie zwykłej tabeli (nie tabel przestawnych, czy też pivot tables) za pomocą fragmentatora (slicer). Ponieważ Excel 2013 nie jest jeszcze dostępny w wersji polskiej korzystam z angielskiej, co wiąże się z tym, że nazwy funkcji i niektóre funkcjonalności są inne.

Filtrowanie w ten sposób jest bardzo proste najpierw zamieniasz zbiór danych na tabelę (Ctrl + T), a następnie dodajesz fragmentator (slicer). Po tym tylko wybierasz po jakich kolumnach chcesz mieć możliwość filtrowania.

Fragmentatory — działanie

Fragmentatory (slicer) możesz swobodnie przesuwać, zmieniać kolory, zmieniać ilość kolumn w nich etc.
Wystarczy, że klikniesz później odpowiednie guziki i masz filtrowanie tylko po wybranych elementach. Dodatkowo możesz zaznaczać różne elementy trzymając klawisz Ctrl lub obszar trzymając Shift.

Jeśli stosujesz kilka fragmentatorów (slicerów) dla 1 tabeli, to może się zdarzyć taka sytuacja, że dla pewnych kombinacji danych nie będzie połączeń, czyli że dany zbiór pól nigdy nie występuje razem. Wtedy odpowiednie elementy na listach filtrów będą lekko wyszarzone. Możesz to zobaczyć na rysunku poniżej.

Excel 2013 - Rzut okiem #9 - fragmentatory - Filtrowanie zwykłej tabeli

Excel 2013 — Rzut okiem #9 — fragmentatory — Filtrowanie zwykłej tabeli

Sumowanie — SUMY.CZĘŚCIOWE

Dodatkowa w Excelu 2013 jeśli wstawisz na koniec tabeli sumowanie (Alt + =), to Excel nie wstawi funkcji SUMA, tylko SUMY.CZĘŚCIOWE. W wersji angielskiej jest to odpowiednio SUBTOTAL (możesz zobaczyć całą funkcję w pasku formuły na obrazie poniżej — wystarczy kliknąć, żeby powiększyć) co idealnie współgra z fragmentatorami, ponieważ sumuje tylko widoczne elementy tabeli. Czyli w zależności od tego jakie filtry są aktywne i jakie dane widoczne odpowiednie sumy są liczone.

Excel 2013 - Rzut okiem #9 - sumy.częściowe

Excel 2013 — Rzut okiem #9 — sumy.częściowe

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Dodawanie setnych części sekundy w Excelu — pytania widzów #2

Excel 2013 — Flash Fill opis działania i 23 przykłady — Rzut okiem #7

Flash Fill z Excela 2013 w działaniu

W 1 części filmu dowiesz się:

Jak działa nowa funkcjonalność FlashFill w Excelu2013. Poznaj dokładne zasady działania FlashFilla i dowiedz czym się różni od korzystania z formuł.

Flash Fill pracuje w pionie, w poziomie nie jest uwzględniany.
Flash Fill jest statyczny, oznacza, to że nie zmienia się wraz ze zmianą w komórkach, z których pobrał dane. Formuły są dynamiczne i zmieniają się wraz ze zmianą komórek wejściowych.
Ctrl + E — skrót klawiszowy FlashFill

Flash Fill ma olbrzymie możliwości.
Możesz nim wycinać łączyć wstawiać przestawiać dane.
FlashFill działa na liczbach, tekście, czasie i datach.

W drugiej części filmu zobaczysz praktyczne przykłady działania Flash Filla.

 • 1. Wycina imię i/lub nazwisko
 • 2. Wycina pierwszą literę Imienia lub Nazwiska
 • 3. Wycina inicjały
 • 4. Wycina 2 pierwsze litery imienia
 • 5. Wycina 3 pierwsze litery imienia
 • 6. Wycina 4 pierwsze litery imienia
 • 7. Wycina 5 pierwsze litery imienia
 • 8. Wycina 6 pierwsze litery imienia
 • 9. Wycina przy połączeniu kropką
 • 10. Wycina przy połączeniu @
 • 11. Łączy tekst
 • 12. Wycina rok miesiąc lub dzień z daty
 • 13. Wycina grosze z ceny
 • 14. Wycina złotówki z ceny
 • 15. Wycina znak zł z ceny
 • 16. Łączy datę i cenę
 • 17. Wstawia przecinek
 • 18. Wstawia tekst
 • 19. Wycina godziny z czasu
 • 20. Wycina minuty z czasu
 • 21. Wycina i wstawia tekst: Pobiera 1 literę imienia, wstawia przecinek i nazwisko
 • 22. Przestawia imię i nazwisko
 • 23. Przestawia imię i nazwisko i dodaje przecinek

Są to przykłady zaczerpnięte z kanału ExcelIsFun — Mike Girvin, ze zmianami na język polski oraz sprawdzenie kilku dodatkowych rzeczy.

Excel 2013 Rzut okiem #7 — Flash Fill opis działania i 23 przykłady

Pobieranie

Plik Excela 2013 początkowy z filmu — plik początkowy.
Plik Excela 2013 końcowy z filmu — plik końcowy.

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Excel 2013 Rzut okiem #7 — Flash Fill opis działania i 23 przykłady