0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Zapisywanie arkuszy Excela jako pdf — porada #66

Jak zapisać plik Excela w pdf?

W Wordzie 2010 zapisywanie dokumentów w formacie pdf jest bardzo łatwe. Wybierasz opcję Zapisz jako i tam dodatkowo format zapisu jako pdf i już zrobione. Word stworzył Ci się plik pdf.


Zapisywanie arkuszy Excela jako pdf — porada #66

W Excelu 2010 jest trudniej. Bo przede wszystkim zapisując do pdf nie zapisujesz całego pliku tylko aktualnie aktywny arkusz (dalej korzystasz z opcji Zapisz jako). 

Zapisz plik Excela jako plik pdf

Zapisz plik Excela jako plik pdf

Dodatkowo musisz bardziej uważać, gdzie kończy się strona. 

Przecięta tabela na pół w pdf przez podział strony

Przecięta tabela na pół w pdf przez podział strony

W Wordzie jest to jasne w Excelu może nie być widoczne od razu i będziesz musiał sprawdzić opcji Podgląd podziału stron i zobaczyć, gdzie się kończy strona.

Podgląd podziału strony

Podgląd podziału strony

Na szczęście w wielu sytuacjach, będziesz mógł to łatwo zmienić i uzyskać prawidłowy eksport do pliku pdf

Tabela zapisana na 1 stronie

Tabela zapisana na 1 stronie

Jeśli korzystasz z Excela 2007 (lub innego programu z Office 2007) zapisywanie jako pdf jest trudniejsze. Potrzeba pobrać dodatek, np. ze strony:
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=9943

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zapisywanie arkuszy Excela jako pdf — porada #66

Różne skróty klawiszowe — porada #65

Jakie jeszcze skróty ułatwią Ci pracę w Excelu?

Excel ma bardzo dużo skrótów klawiszowych. Dla Ciebie ważne są te, które przyspieszą Twoją pracę. Zobacz kolejną serię skrótów klawiszowych.


Różne skróty klawiszowe — porada #65

Oto kilka przydatnych różnych skrótów klawiszowych:

 • F6 — Przełącz pomiędzy arkuszem, paskiem informacyjnym a wstążką,
 • F6, Shift + F6 — Przełącz pomiędzy oknami podzielonego arkusza,
 • Ctrl + F6 — Przełącz się pomiędzy aktywnymi plikami Excela,
 • Ctrl + Shift + L — Dodaj filtry,
 • Alt + Strzałka w dół — Otwiera menu filtrów,
 • Spacja — Zaznacza lub odznacza check box ,
 • Shift + F10 — Otwiera menu dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszki,
 • F2 — W oknie wstawiania funkcji, przełącza się pomiędzy oknem dialogowym a arkuszem,
Różne skróty klawiszowe

Różne skróty klawiszowe

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Różne skróty klawiszowe — porada #65

Skróty klawiszowe — klawisze dostępu w oknach dialogowych — porada #64

Jak korzystać z klawiszy dostępu w oknach dialogowych?

Kiedy otworzysz opcję menu, która kończy się wielokropkiem, albo naciśniesz strzałkę w kwadraciku na wstążce, otwiera się okno dialogowe. 


Skróty klawiszowe — klawisze dostępu w oknach dialogowych — porada #64

Do opcji w nich nie ma bezpośrednich skrótów klawiszowych, ani klawiszy dostępu pokazujących się jak na wstążce. Są za to podkreślone litery, które działają niemal identycznie jak klawisze dostępu w menu wstążki.

Okno dialogowe i widoczne podkreślone klawisze dostępu

Okno dialogowe i widoczne podkreślone klawisze dostępu

Żeby je uruchomić naciskasz najczęściej Alt + daną literę i dana opcja się uruchamia.

Jeśli są to pola, w których możesz wpisać wartości liczbowe, możesz to robić bezpośrednio z klawiatury. Często też mają przy sobie guziki góra dół i wtedy przez naciskanie klawiszy kierunkowych góra dół odpowiednio zwiększasz wartość lub zmniejszasz.

Jeśli natrafisz na listę rozwijaną otwierasz ją naciskając klawisz w dół, a jeśli chcesz zaznaczyć lub odznaczyć check box naciskasz Spację.

Inne przykładowe okno dialogowe i poruszanie się po opcjach

Inne przykładowe okno dialogowe i poruszanie się po opcjach

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Skróty klawiszowe — klawisze dostępu w oknach dialogowych — porada #64

Skróty klawiszowe do menu — porada #63

Jak za pomocą skrótów klawiszowych wybrać opcje menu

Żeby dostać się do opcji menu, które nie mają przypisanych bezpośrednich skrótów, zawsze możesz dostać się przez skróty klawiszowe menu. Chodzi o to, że po naciśnięciu klawisza Alt na kartach wstążki pojawiają się litery, które informują Cię, że jeśli chcesz wybrać tą konkretną kartę naciśnij tą literę.


Skróty klawiszowe do menu — porada #63

Np:

 • Narzędzia główne — to litera G
 • Wstawianie — to litera V
Klawisze dostępu do menu wstążki

Klawisze dostępu do menu wstążki

po naciśnięciu wybranej litery (wybraniu karty) przechodzisz do niej i teraz litery pojawiają się pod opcjami karty.

Jeśli opcje ma rozwijane menu to po naciśnięciu litery się ono rozwinie, jeśli nie, to naciśnięcie klawisza spowoduje uruchomienie opcji.

Często też zobaczysz, że opcje mają 2 litery pod sobą. Spokojnie, należy je nacisnąć po sobie.
Np: dla wyrównania do środka będą to litery najpierw A, a potem P.
Kiedy wciśniesz A, będą pokazywać się tylko te opcje, w których litera A jest na pierwszym miejscu.

Opcje wymagające naciśnięcia 2 klawiszy

Opcje wymagające naciśnięcia 2 klawiszy

Pewną alternatywą jest korzystanie z klawiszy kierunkowych (strzałek) po naciśnięciu Alt. Prawo i lewo to przemieszczanie w tych kierunkach. W dół to wejście na kartę lub rozwinięcie menu opcji (możesz również nacisnąć Enter).

Bardzo podobnie działa klawisz Tab — przesuwanie do przodu w prawo, a kombinacja klawiszy Shift + Tab zapewni Ci cofanie w lewo.

Zawsze jak zajdziesz za daleko możesz się cofnąć naciskając Esc.

Dlatego jeśli przesiadasz się z Excela 2003 na Excel 2010 lub Excel 2007 to większość ciągów jakie zapamiętałeś będą Ci nadal służyć i możesz korzystać z raz zapamiętanych skrótów klawiszowych.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Skróty klawiszowe do menu — porada #63

Skróty klawiszowe menu Excel 2003 w Excelu 2010 — porada #62

Jak korzystać ze skrótów klawiszowych menu z Excela 2003 w Excelu 2010?

Jeśli przenosisz się z Excela 2003 na Excel 2007 lub 2010 to pewnie dalej chciałbyś wykorzystywać skróty klawiszowe menu, których już nauczyłeś się na pamięć. Na szczęście z większości możesz.


Skróty klawiszowe menu Excel 2003 w Excelu 2010 — porada #62

Excel to ma już wiele wersji. W zależności od wersji wygląd menu się zmieniał. Wpłynęło to, na to, że pojawiły się inne kombinacje klawiszowe do otwierania konkretnych opcji w menu.
Zawsze zaczynasz od klawisza Alt, ale zmienia się ciąg dalszy.

Wiele kombinacji klawiszowych do uruchomienia opcji z menu Excela 2003 nadal dostępna jest w wersji Excela 2010, ale nie są one widoczne. Jeśli zaczniesz wciskać odpowiednie klawisze pojawi się komunikat, że korzystasz ze starych skrótów i zostały one zachowane dla utrzymania spójności.

Okno informujące, że korzystasz ze starych skrótów klawiszowych menu

Okno informujące, że korzystasz ze starych skrótów klawiszowych menu

Tak np: możesz w Excelu 2010 skorzystać z ciągu:

 • Alt >> S >> K Nowa kolumna
 • Alt >> S >> E Nowy wiersz

które działały w Excelu 2003, ale nie wszystkie skróty działają i tak kombinacja klawiszy:

 • Alt >> S >> D Wstawianie diagramu
Przykłady skrótów z Excela 2003

Przykłady skrótów z Excela 2003

nie zadziała i musisz sam znaleźć tą opcję w nowym menu Excela 2010.

 • Alt >> V >> F Wstawianie SmartArt

Dlatego jeśli przesiadasz się z Excela 2003 na Excel 2010 lub Excel 2007 to większość ciągów jakie zapamiętałeś będą Ci nadal służyć i możesz korzystać z raz zapamiętanych skrótów klawiszowych.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Skróty klawiszowe menu Excel 2003 w Excelu 2010 — porada #62