Brak pola nazwy — widzowie #42

Jak przywrócić niewidoczne pole nazwy w Excelu 2010?


Brak pola nazwy — widzowie #42

Brak pola nazwy - widzowie #42

W Excelu istnieje pole nazwy i okazało się u mnie w pracy, że może ono zniknąć, ale tylko w Excelu 2010.

Okazuje się, że możesz zmieniać jego szerokość przeciągając myszką.
W Excelu 2010 możesz zmniejszyć ją do zera tak, że przestanie być widoczne. Na szczęście dalej będzie ten punkt, gdzie można przeciągnąć i powiększyć pole nazwy.

W Excelu 2013 została ustalona minimalna szerokość pola nazwy i poniżej jej nie możesz zmniejszyć go, czyli zawsze będzie widoczne.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Brak pola nazwy — widzowie #42

Formuła tablicowa do policzenia unikalnych głosów Tak dla wyborców — sztuczki #51

Jak policzyć pierwsze głosy na Tak wyborców?


Formatowanie warunkowe 1 występowanie głosu Tak dla imienia i nazwiska — sztuczki #50

Jak policzyć unikalne głosy na Tak dla danego wyborcy (unikalność na podstawie 3 kryteriów):

   1. Z kolumną pomocniczą LICZ.JEŻELI i LICZ.WARUNKI
   2. Formuła tablicowa, która wykorzystuje funkcje SUMA, JEŻELI, CZĘSTOŚĆ i PODAJ.POZYCJE

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1027

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formuła tablicowa do policzenia unikalnych głosów Tak dla wyborców — sztuczki #51

Formatowanie warunkowe 1 występowanie głosu Tak dla imienia i nazwiska — sztuczki #50

Jak sformatować warunkowo 1 głos na Tak wyborcy?


Formatowanie warunkowe 1 występowanie głosu Tak dla imienia i nazwiska — sztuczki #50

Zobacz jak używać funkcji LICZ.WARUNKI i rozrastających się zakresów w logicznych formułach by sformatować warunkowo pierwsze występowanie głosu na TAK dla danej osoby (imienia i nazwiska)

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1026

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formatowanie warunkowe 1 występowanie głosu Tak dla imienia i nazwiska — sztuczki #50

PODSTAW i USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Usuń gwiazdkę z tekstu w kolumnie — sztuczki #49

Jak PODSTAW i USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY usunie gwiazdkę i zbędne spacje w tekście?


SUMA JEŻELI i SUMA WARUNKÓW mieszane odwołania i zakresy w tabelach — sztuczki #48

Zobacz, jak usunąć gwiazdkę z wszystkich elementów tekstowych w kolumnie za pomocą: funkcji PODSTAW i USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Zobacz, jak skopiować formułę w dół kolumny, gdy metoda Kliknij dwukrotnie myszkę nie działa przy polu Nazwa

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1025

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — PODSTAW i USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Usuń gwiazdkę z tekstu w kolumnie — sztuczki #49

SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW mieszane odwołania i zakresy w tabelach — sztuczki #48

Jak wykorzystać SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW aby zsumować z 1 lub więcej kryteriów?


SUMA JEŻELI i SUMA WARUNKÓW mieszane odwołania i zakresy w tabelach — sztuczki #48

Dodawanie z jednym lub więcej kryteriów:

   1. Dowiedz się, jak dodawać z jednym lub więcej kryterium wykorzystanie funkcji SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW.
   2. Opcja Excela do tworzenia tabel po to by uzyskać dynamiczne zakresy, które będą rosnąć przy dodawania nowych rekordów.
   3. Zobacz jak korzystać z regularnych zakresów zamiast odwołań do nazewnictwa w tabelach, tak aby można skopiować formułę w bok, bez przesunięcia się nazw tabeli do innych kolumn.
   4. Dowiedz się, jak stworzyć skrzyżowaną tabelę aby dodać na podstawie 2 kryteriów.
   5. Dowiedz się, jak korzystać z mieszanych odwołań do komórek, aby przyspieszyć czas tworzenia formuł.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1024

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — SUMA JEŻELI i SUMA WARUNKÓW mieszane odwołania i zakresy w tabelach — sztuczki #48

Wyszukanie unikalnych nazw do dynamicznej listy rozwijanej z walidacją danych — sztuczki #47

Jak wyciągnąć unikalną listę nazwisk do dynamicznej listy rozwijanej?


Wyszukanie unikalnych nazw do dynamicznej listy rozwijanej z walidacją danych — sztuczki #47

Rozwiązanie za pomocą formuł tablicowych do stworzenie dynamicznej listy rozwijanej z walidacją danych, z listy nazwisk z wieloma duplikatami.
Lista rozwijana będzie się aktualizować za każdym razem kiedy nowe nazwisko zostanie dodane do oryginalnego zestawu danych. To rozwiązanie nie sortuje nazwisk.

Wiele koncepcji formuł tablicowych w tym filmie:

   1. Nazwa zdefiniowana dla dynamicznej listy nazw: funkcja INDEKS i PODAJ.POZYCJA, które mogą obsługiwać puste komórki.
   2. Formuła licząca unikalne nazwy w kolumnie, która może obsłużyć puste komórki.
   3. Formuła wyciągająca unikalne przedmioty (nazwy), które mogą obsługiwać puste komórki.
   4. Zdefiniowanie nazwy dla dynamicznej listy rozwijanej unikatowych nazwisk: Funkcja INDEKS, która może obsługiwać komórki z zerowymi ciągami tekstowymi.
   5. Sprawdzanie poprawności danych z listy rozwijanej za pomocą zdefiniowanej nazwy, która aktualizuje się przy dodawaniu nowych nazwisk do oryginalnej listy.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1023

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wyszukanie unikalnych nazw do dynamicznej listy rozwijanej z walidacją danych — sztuczki #47