SUMA

Funkcja SUMA jak łatwo się domyśleć służy do sumowania. Jej składnia to: =SUMA(liczba1;[liczba2];…) Nazwa argumentów liczba może być myląca ponieważ funkcji SUMA przeważnie jako argument podaje się odwołanie do komórki/zakresu komórek. Jeśli te zakresy są odrębne...