0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Wykres prędkościomierza — porada #88

Jak stworzyć wykres demograficzny w Excelu?


Wykres prędkościomierza — porada #88

Wykres prędkościomierza - porada #88

Zajmijmy się wykresem prędkościomierzu. Gdy masz przygotowane odpowiednie dane. podzielone na 2 części. 1 część odpowiada za miernik, a 2 za wskaźnik.

Zaznaczamy 1 część i tworzymy na jej podstawie wykres pierścieniowy. Dane zostały tak przygotowane, że potrzebujemy przekręcić wykres o 270 stopni, a następnie część nazwaną w danych Koniec wypełnić brakiem wypełnienia, a pozostałe części według wcześniejszych ustaleń (czerwony, żółty, zielony).

Teraz potrzebujemy dodać 2 część wykresu wskaźnik. Korzystamy z opcji z karty Projektowanie z Narzędzi wykresów i wybieramy opcję Zaznacz dane.

Następnie naciskamy guzik Dodaj dla Serii danych i zaznaczamy odpowiednie dane liczbowe.

Dodał nam się drugi wykres pierścieniowy na zewnątrz pierwszego. Potrzebujemy go teraz zaznaczyć i zamienić na wykres kołowy (karta Projektowanie — Narzędzia wykresów).

Po zmianie musimy go znowu obrócić o 270 stopni i ustawić wypełnienie na brak wypełnienia dla 2 większych kawałków wykresu, a najmniejszy wypełnić Wypełnieniem pełnym np: kolorem czarnym. 

Jeśli wykres kołowy jest pod pierścieniem należy ustawić go jako Oś pomocniczą w jego formatowaniu (zaznaczyć i nacisnąć Ctrl + 1).

Teraz jeszcze chcemy ustawić etykietę dla wskaźnika jako wartość. Zaznaczamy tylko ten mały kawałek (jeśli nie trafiasz myszką to wykorzystaj strzałki na klawiaturze, żeby przejść do tego elementu) naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Dodaj etykietę danych. Jest drobny problem bo pokazuje wartość 1, a my chcemy, żeby pokazywała się wartość określona w filmie jako Wartość. 

Żeby to zrobić trzeba kliknąć w etykietę, a następnie w pasek formuły napisać = a następnie kliknąć na komórkę przechowującą odpowiednią wartość.

Teraz gdy zmienimy tą wartość, to odpowiednio przestawi się wskaźnik i zmieni wartość etykiety.

Ustawione tu parametry pozwalają Ci przedstawić wartości od 0 do 100, ale jeśli chcesz większe wartości to wystarczy odpowiednio ustawić parametry w pierwszej serii danych. Ważne, żeby część oznaczona Koniec była równa sumie pozostałych 3 oznaczonych (czerwony, żółty, zielony). 

Wartości w drugiej serii dopasowują się odpowiednio dzięki ustawieniu formuły: 

=SUMA(B2:B6)-SUMA(E2:E3)

w komórce oznaczonej koniec. Dzięki temu oba koła mają taką samą ilość punktów przypadających na 360 stopni i prędkościomierz ustawiony jest w górnej połowie.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wykres prędkościomierza — porada #88

Wykres demograficzny jak go stworzyć — porada #87

Jak stworzyć wykres demograficzny w Excelu?


Wykres demograficzny jak go stworzyć — porada #87

Wykres demograficzny jak go stworzyć - porada #87

Żeby stworzyć wykres demograficzny w Excelu z podziałem na kobiety i mężczyzn trzeba wykonać kilka kroków.

Po pierwsze potrzebne są odpowiednie dane i wykres słupkowy skumulowany. Ważne, żeby 1 z serii była ujemna — wtedy dane rozkładają się w okół osi zerowej.

Jeśli wszystkie dane masz dodatnie to możesz dokonać szybkiej zmiany wykorzystując opcję wklej specjalne z ‑1 (minus jedynką) i przemnożeniem.

Nie chcemy legendy więc ją usuwamy.

Następnie trzeba trochę zmodyfikować wykres. Np zaznaczyć oś poziomą (Ctrl + 1) i ustawić tam formatowanie liczbowe na niestandardowe

0%;0%;0%

żeby w obu kierunkach osi pojawiły się wartości dodatnie. 

Następnie zaznaczamy oś pionową, naciskamy Ctrl + 1 i zmieniamy parametry:

   Typ głównego wskaźnika osi — Brak
   Typ pomocniczego wskaźnika osi — Brak
   Etykieta osi — Nisko

Zaznaczamy jeszcze dowolną serię, naciskamy znowu Ctrl + 1 i ustawiamy
Szerokość przerwy na Brak przerwy.

Wykonaliśmy wszystkie najważniejsze kroki. Możemy jeszcze dodać pola tekstowe z nazwami serii w odpowiednich kolorach ponieważ usunęliśmy legendę.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wykres demograficzny jak go stworzyć — porada #87

Tabela przestawna — jak wstawić i krótkie omówienie — porada #86

Jak wstawić tabelę przestawną w Excelu?


Tabela przestawna — jak wstawić i krótkie omówienie — porada #86

Tabela przestawna - jak wstawić i krótkie omówienie - porada #86

Tabele przestawne są bardzo przydatne w Excelu. Żeby dodać tabele przestawną do Twojego pliku potrzebujesz mieć przygotowane odpowiednie dane. Przydatne są tu nagłówki kolumn, unikanie pustych komórek i komentarzy w komórka tuż przy zbiorze danych.

Teraz wystarczy, że wejdziesz na kartę Wstawianie i wybierzesz opcję Tabela przestawna. Na początek doda Ci się pusty zakres tabeli przestawny oraz pojawi się dodatkowe okno po prawej stronie, gdzie zobaczysz przede wszystkim nagłówki kolumn oraz na dole 4 małe okienka:

   - Etykiety kolumn,
   - Etykiety wierszy,
   - Wartości,
   - Filtr raportu.

Wystarczy, że przeciągniesz wybrany nagłówek do odpowiedniego okienka i Excel automatycznie będzie dokonywał zmian wyglądu tabeli przestawnej.

Jeśli z naszego przykładu ustawisz np: kolumnę Sprzedawca w okienko Etykiety wierszy, to w kolejnych wierszach Excel umieści unikalne nazwy sprzedawców. Możesz też w dowolnej chwili przestawić Sprzedawców do okienka Etykiety kolumn i wygląd tabeli przestawnej automatycznie się zmieni.

Możesz dołożyć Województwa (patrz wideo) do tego samego okienka co Sprzedawców albo do innego i Excel odpowiednio dopasuje wygląd tabeli przestawnej do tego jak przestawiasz pola w tabeli przestawnej.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tabela przestawna — jak wstawić i krótkie omówienie — porada #86

Wykres Gantta — porada #85

Jak stworzyć wykres Gantta w Excelu?


Wykres Gantta — porada #85

Wykres Gantta - porada #85

Żeby w Excelu stworzyć wykres Gantta trzeba trochę popracować. Najpierw potrzebujesz mieć odpowiednio przygotowane dane.
Standardowo to 3 kolumny:

   - Kroki planu,
   - Daty rozpoczęcia kroków,
   - Planowana długość kolumn

Istotne jest, żeby 1 kolumna była bez nagłówka bo inaczej Excel źle zinterpretuje dane przy wstawianiu wykresu słupkowego skumulowanego. 

Gdy mamy wykres to widzimy, że legenda jest nam niepotrzebna — kasujemy ją przyciskiem Delete.

Następnie potrzebujemy zaznaczyć pierwszą serię danych (tą odpowiedzialną za daty). Naciskamy Ctrl + 1 i ustawiamy Wypełnienie na Brak wypełnienia i Kolor linii na Brak linii. Dzięki temu ta seria nie będzie widoczna na wykresie.

Kolejnym krokiem jest zamiana kolejności kategorii i ustawienie nazw wartości w odpowiednim miejscu. Zaznaczamy Oś pionową, naciskamy Ctrl + 1 i z karty Opcji osi zaznaczamy opcję Kategorie w kolejności odwrotnej oraz jeszcze Przecięcie z osią poziomą na Przy kategorii maksymalnej.

Nasz wykres coraz bardziej przypomina wykres Gantta. Została nam jeszcze duża przerwa przed widoczną serią danych (dni). Należy zaznaczyć oś poziomą i w opcjach osi (po naciśnięciu Ctrl + 1) ustawić odpowiednie wartości dla minimum i maksimum odpowiadające dacie początkowej i końcowej. 

Ewentualnie możemy jeszcze dodać wartości dla Głównej i pomocniczej linii siatki powiedzmy 28 i 7 (dni). Tylko to nie wystarczy, żeby pokazały się linie pionowe pomocnicze linii siatki — trzeba wybrać opcję Linie siatki — Główne i pomocnicze linie siatki z karty Układ — Narzędzi wykresów.

Teraz możemy się cieszyć poprawnym wykresem Gantta. 

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wykres Gantta — porada #85

Zmiana listy rozwijanej na podstawie innej listy dynamiczny rozrost — porada #84

Jak stworzyć dynamiczną listę zależną od drugiej listy, która rozrasta się wraz z dodawaniem nowych pozycji?


Zmiana listy rozwijanej na podstawie innej listy dynamiczny rozrost — porada #84

Zmiana listy rozwijanej na podstawie innej listy dynamiczny rozrost - porada #84

W filmie Zmiana listy rozwijanej na podstawie innej listy dynamiczny rozrost — porada #84

stworzyliśmy 2 listy rozwijane, przy czym wartości na drugiej zależały od tego co zostało wybrane na pierwszej liście. Uzyskaliśmy to dzięki nazwaniu zakresów i odwołaniu za pomocą funkcji ADR.POŚR.

Ale tamto rozwiązanie miało wadę — dopisanie wartości do listy nie powodowało pojawieniem się na liście, ponieważ obszary były ograniczone tylko do już wpisanych wartości.

Można co prawdę Przypisać do nazwy większy obszar, a nawet całą kolumnę, ale sprawia to, że na krótszych listach pojawiają się na końcu puste pola, które ciągną się tak długo, aż dorównają ilościom pozycjom na najdłuższej liście.

Kolejnym rozwiązaniem byłoby stworzenie tabeli na podanym obszarze nazw. I tu mogą pojawić się 2 niedogodności — albo część nazw nie będzie się pokrywać z wysokościom kolumn w tabeli, sprawi to, że te nazwy nie będą uaktualniane,, albo stworzymy nazwy, które się odwołują do całych kolumn, wtedy znów będą pojawiać się puste pola na końcu, ale obszary będą dopasowywać się automatycznie tak jak rośnie tabela.

Najelegantszym rozwiązanie byłoby dla każdej nazwy/obszaru stworzyć oddzielną tabelę. Dzięki temu nie tylko zakresy będą dynamiczne rozszerzać się wraz z odpowiednimi tabelami, ale również unikniemy pustych wierszy na końcu list.

Można też usuną formatowanie wynikające z tabeli, żeby lista wyglądała tak jak sobie tego życzysz.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zmiana listy rozwijanej na podstawie innej listy dynamiczny rozrost — porada #84