Power Query 44 — Pary każdy z każdym — iloczyn kartezjański

W dzisiejszym poście zrobimy wstęp do kolejnego odcinka, w którym w Power Query będziemy uwzględniać sytuacje, w jakich dany sprzedawca nie sprzedawał konkretnego produktu (ciasteczek). Chodzi nam o sprzedawcę Roberta, który nie pokazywał się w rozwiązaniu z odcinka o Power Query nr 43 (rys. nr 1).

rys. nr 1 — rozwiązanie odcinka Power Query 43

W tym wideo zaczynamy od iloczynu kartezjańskiego, czyli sparowania każdego elementu z każdym (rys. nr 2).

rys. nr 2 — sparowanie danych — iloczyn kartezjański

Mamy dwie listy rozwijane, jedna zawiera nazwy sprzedawców, a druga produkty. Naszym zadaniem jest sparowanie, przypisanie do każdego ze sprzedawców z pierwszej listy, wszystkich produktów z drugiej listy (rys. nr 3).

rys. nr 3 — zasada iloczyn kazrtezjańskiego

Ręcznie możemy to zrobić kopiując sprzedawcę Jan za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C do komórki E1, następnie kopiujemy wszystkie produkty z kolumny Produkt do komórki F1. Następnie kopiujemy nazwę sprzedawcy na odpowiednią ilość wierszy w dół, aby każdy produkt miał przypisanego sprzedawcę (rys. nr 4).

rys. nr 4 — pary dla jednego sprzedawcy

Analogicznie postępujemy dla wszystkich sprzedawców, otrzymamy wtedy listę wszystkich sprzedawców i produktów (rys. nr 5).

rys. nr 5 — pary dla wszystkich sprzedawców

Taki sposób tworzenia tych list jest czasochłonne. Szczególnie w sytuacji gdybyśmy mieli większą ilość danych. Naszym zadaniem jest zautomatyzowanie tego procesu – żeby zrobił to za nas Power Query.

Pierwszym krokiem jest zaczytanie obu list (Sprzedawca i Produkt) do Power Query. W tym celu ustawiamy aktywną komórkę na liście Produkt i wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą Produkt. Power Query pozostawił domyślny typ danych, a nam zależy, żeby traktował nasze dane jako tekst, więc rozwijamy ikonkę ABC123 przy tytule kolumny i wybieramy typ danych Tekst (rys. nr 7).

rys. nr 7 — zmiana typu danych

Tak przygotowane dane chcemy zaczytać do Excela jako połączenie. Wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 8).

rys. nr 8 — zamknij i załaduj do

W Excelu otworzy nam się okno importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Utwórz tylko połączenie, następnie ustawienie to zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Importowanie danych

Następnie ustawiamy aktywną komórkę na liście Sprzedawca i ponownie wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (jak na rys. nr 6).

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą Sprzedawca (rys. nr 10). Co istotne musimy zwrócić uwagę na nazwy naszych zapytań, czyli tProdukty oraz tSprzedawcy.

rys. nr 10 — nazwy zapytań z danymi

Głównym zapytaniem jest tSprzedawcy, ponieważ zapytanie tProdukty zaczytaliśmy tylko jako połączenie.

Naszym celem jest stworzenie iloczynu kartezjańskiego, czyli otrzymanie tabeli, gdzie każdemu sprzedawcy będzie przyporządkowany każdy produkt.

Musimy skopiować sobie nazwę zapytania tProdukty, klikamy na nazwę zapytania i za pomocą klawisza F2, przychodzimy w tryb edycji. Następnie za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C kopiujemy nazwę zapytania (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Tryb edycji nazwy zapytania

Wracamy do zapytania tSprzedawcy i wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 12).

rys. nr 12 — kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, gdzie zmieniamy nazwę nowej kolumny na Produkty (punkt 1 na rys. nr 13). W polu Formuła kolumny niestandardowej wklejamy skopiowaną nazwę zapytania tProdukty (punkt 2). Tak przygotowane parametry kolumny niestandardowej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 13 — okno kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 14.

rys. nr 14 — dane z nową kolumną

W każdej komórce ze skrótem Table w kolumnie Produkty ukryta jest tabelka z danymi (rys. nr 15).

rys. nr 15 — dane ukryte pod nazwą table

Klikamy ikonkę ze strzałkami po prawej stronie nazwy kolumny Produkty, a następnie wybieramy polecenie Rozwiń oraz odznaczamy checkbox przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 16).

rys. nr 16 — polecenie rozwiń

Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 17.

rys. nr 17 — rozwinięte dane

W danych tych każdy sprzedawca został powtórzony tyle razy, ile jest produktów. Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela. W tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 8).

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie ustawiamy Sposób wyświetlania danych jako Tabela, a następnie wybieramy miejsce wstawienia tych danych – Istniejący arkusz i wskazujemy konkretną komórkę – w naszym przykładzie komórka H1. Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 18).

rys. nr 18 — importowanie danych

Otrzymamy dane zaczytane do Excela przedstawione na rys. nr 19

rys. nr 19 — dane wstawione do Excela

Poprawność działania formuły możemy sprawdzić, kiedy dołożymy innego sprzedawcę np. Michał w tabeli Sprzedawca oraz produkt Mleko w tabeli Produkt, następnie klikniemy prawym przyciskiem myszy na dowolną komórkę w danych otrzymanych z Power Query i wybierzemy polecenie Odśwież (rys. nr 20).

rys. nr 20 — polecenie Odśwież dane

Otrzymamy zaktualizowane dane przedstawione na rys. nr 21.

rys. nr 21 — zaktualizowane dane

Zmieniła nam się ilość sprzedawców (5 osób) oraz ilość produktów (6 szt.), więc w wyniku powinniśmy otrzymać 30 par (rys. nr 22).

rys. nr 22 — ilość wyników z Power Query

Przedsprzedaż Mistrz Excela II wydanie

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą ?)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach ? i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w przedsprzedaży możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie:
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach przedsprzedaży możesz mieć całą książkę za jedyne 30 zł (łącznie z darmową wysyłką listem ekonomicznym), a jeśli zależy Ci na dedykacji wystarczy, że dołożysz 10 zł.

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 43 — Ile ciasteczek było w paczkach

W dzisiejszym poście poznamy sposób jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst na przykładzie ilości paczek zawierających ciasteczka. Przykładowe dane do tego zadania zostały przedstawione na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Rozwiązanie tego zadania w Excelu zostało omówione w pytaniu od widzów, w filmie Excel — Jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst — Widzowie #89 (https://www.youtube.com/watch?v=LghJGhKo9Gw). Pytanie od widzów polegało na znalezieniu formuły, aby policzyć komórki, w których dany produkt wystąpił więcej niż jeden raz.

W Power Query rozwiązanie tego zadania jest proste. W pierwszym kroku musimy zaczytać nasze dane bazowe do Power Query , w tym celu klikamy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się edytor zapytań z wczytaną tabelą tPaczki2 (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Kolumna Data jest nam niepotrzebna, więc możemy ją sobie usunąć. Zaznaczamy tą kolumnę i klikamy prawym przyciskiem myszy na jej nazwę, następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Polecenie Usuń

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 5, zawierające kolumnę z nazwą sprzedawcy oraz zawartością paczki dla danego sprzedawcy.

rys. nr 5 — Dane po usunięciu kolumny

W Power Query zadanie wyznaczenia ilości występowania produktu ciasteczka jest bardzo łatwe. Zaznaczamy kolumnę Produkt, rozwijamy polecenie Podziel kolumny (punkt 2 na rys. nr 6) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (punkt 3 na rys. nr 6).

rys. nr 6 — Według ogranicznika

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, gdzie w polu Wybierz lub wprowadź ogranicznik z listy rozwijanej musimy wybrać niestandardowe, a następnie w polu niżej wpisać nasz ogranicznik, czyli przecinek i spację. Rozwijamy również opcje zaawansowane, aby podzielić dane na Wiersze, ponieważ jest to idealne rozwiązanie dla naszego przykładu. Tak przygotowane parametry podziału kolumny zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Dzielenie według ogranicznika

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8. W tych danych każda paczka zostaje podzielona na pojedyncze produkty.

rys. nr 8 — Podzielone dane

Power Query zmienił automatycznie typ danych, więc usuwamy krok Zmieniono typ z Zastosowanych kroków.

Na tym etapie zaznaczamy obie kolumny, a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie Power Query automatycznie wybrał zaawansowane grupowanie z obiema kolumnami. W polu nazwa nowej kolumny wpisujemy Ilość, wybieramy operację Zlicz wiersze. Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Parametry grupowania według

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Pogrupowane dane

Otrzymaliśmy w kolumnie Ilość wynik grupowania, czyli ilość wystąpienia w danych konkretnych produktów. Tak przygotowane dane wystarczy załadować do Excela. Wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie musimy określić sposób wyświetlania danych – tabela oraz miejsce ich wstawienia – Istniejący arkusz i wskazać konkretną komórkę. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Importowanie danych

Otrzymamy dane w Excelu przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — dane zaimportowane do Excela

Kiedy posortujemy dane w kolumnie Produkt, możemy zauważyć, że produkt ciasteczka występuje na liście tylko 3 razy (rys. nr 15).

rys. nr 15 — posortowane dane

Wynika to z tego, że jeden sprzedawca (Robert) nie sprzedał żadnych ciasteczek. Grupowanie Power Query działa podobnie jak grupowanie w tabelach przestawnych, czyli jeśli jakiegoś produktu jest zero, to nie pokaże się on na liście.

W Power Query jest również możliwość wypisania wszystkich sprzedawców wraz ze wszystkimi produktami, mimo że ich ilość wynosi 0, ale jest to skomplikowane zadanie dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Power Query 42 — Dodawanie kolumn z wartościami null

W dzisiejszym poście nauczymy się dodawać kolumny z wartością null. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

przykładowe dane
rys. nr 1 — przykładowe dane

W Power Query pojawia się problem kiedy zaczytujemy dane z pustymi komórkami. Przykładowo w Excelu takiego problemu nie ma, kiedy dodamy wszystkie wartości z danego wiersza otrzymamy prawidłowy wynik (dla wiersza 10 w wyniku otrzymamy wartość 0). Możemy to sprawdzić korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+= (suma po wierszach). Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 2. Kiedy mamy w danych pustą komórkę, Excel traktuje ją jako zero.

pusta komórka traktowana jako zero
rys. nr 2 — pusta komórka traktowana jako zero

Dane z rysunku nr 1 zaczytujemy do Power Query, czyli wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 3).

Z tabeli/zakresu
rys. nr 3 — Z tabeli/zakresu

W Power Query pojawia się problem z pustymi komórkami, ponieważ dodatek ten zwraca uwagę na typy danych.

Otworzy nam się edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż. Standardowo musimy zmienić format danych. Klikamy na ikonkę kalendarza przy nazwie pierwszej kolumny i z podręcznego menu wybieramy format Data (rys. nr 4).

zmiana typu danych
rys. nr 4 — zmiana typu danych

Pojawi nam się komunikat o zmianie typu kolumny, którym musimy zatwierdzić przyciskiem Zamień bieżącą (rys. nr 5).

Zmień typ kolumny
rys. nr 5 — Zmień typ kolumny

Naszym zadaniem w Power Query jest dodanie do siebie trzech kolumn: Jabłek, Gruszek i Śliwek. Możemy to zrobić na różne sposoby. W pierwszym przykładzie dodamy kolumnę niestandardową. Wybieramy polecenie kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 6).

kolumna niestandardowa
rys. nr 6 — kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, w którym musimy określić jej parametry. W polu nazwa nowej kolumny wpiszemy Suma, a następnie w polu Formuła kolumny niestandardowej wpiszemy następującą formułę:

=[Jabłka]+[Gruszki]+[Śliwki]

Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7).

okno kolumny niestandardowej
rys. nr 7 — okno kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8, gdzie od razu można zauważyć błędy. W każdym wierszu, w którym chodź raz pojawiła się wartość null, otrzymaliśmy tę właśnie wartość w wyniku (rys. nr 8).

dane z kolumną niestandardową
rys. nr 8 — dane z kolumną niestandardową

Taki wynik jest nie do zaakceptowania, ale możemy sobie z tym poradzić. Usuwamy ostatni krok z Zastosowanych kroków, czyli stworzoną kolumnę niestandardową.

Zaznaczamy tylko dwie kolumny (Gruszki i Jabłka), a następnie rozwijamy polecenie Standardowy (punkt 2 na rys. nr 9) z karty Dodaj kolumnę i wybieramy polecenie Dodaj (punkt 3 na rys. nr 9).

polecenie Dodaj
rys. nr 9 — polecenie Dodaj

Po raz kolejny z takiego dodawania w każdym wierszu, w którym wartość null, otrzymujemy taką właśnie wartość (rys. nr 10). Zapis formuły wygląda następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Dodawanie" each [Jabłka] + [Gruszki], Int64.Type)

działanie polecenia Dodaj dla 2 kolumn
rys. nr 10 — działanie polecenia Dodaj dla 2 kolumn

Tym razem zaznaczamy wszystkie trzy kolumny z produktami i korzystamy z tego samego polecenia co poprzednio, czyli z polecenia Dodaj. Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 11.

działanie polecenia Dodaj dla 3 kolumn
rys. nr 11 — działanie polecenia Dodaj dla 3 kolumn

Możemy łatwo zauważyć, że otrzymane wyniki są prawidłowe. Wartość null otrzymaliśmy tylko w wierszu, w którym wszystkie wartości wynosiły null.

Dzieje się tak dlatego, że zamiast zwykłego dodawania Power Query skorzystał z jednej ze swoich funkcji – List.Sum (rys. nr 12).

funkcja List.Sum
rys. nr 12 funkcja List.Sum

Funkcja List.Sum sumuje listę elementów. Funkcja ta w inny sposób zapisuje argumenty. Poprzednio nazwy kolumn były zapisane tylko w nawiasach kwadratowych oraz dodane za pomocą znaku plus. W tej funkcji dane są zapisane dodatkowo w nawiasach klamrowych, które oznaczają, że jest to lista elementów, ponadto elementy są oddzielone od siebie przecinkami (rys. nr 13). Dzięki temu Power Query radzi sobie z wartościami null.

dodatkowe nawiasy klamrowe w zapisie funkcji List.Sum
rys. nr 13 — dodatkowe nawiasy klamrowe w zapisie funkcji List.Sum

Co ważne, przy dwóch dodawanych kolumnach, formuła zadziałała jak zwykłe dodawanie (zapis ze znakami +). Nawet przy tak łatwych obliczeniach w Power Query mogą pojawić się różnice, a tym samym błędne wyniki.

Możemy zmodyfikować formułę dla dodawania dwóch kolumn, wstawić funkcję List.Sum, plusy zastąpić przecinkami oraz dołożyć nawiasy klamrowe. Zapis formuły wyglądać będzie następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Dodawanie" each List.Sum({[Jabłka],[Gruszki]}), Int64.Type)

Otrzymamy prawidłowe wyniki dla dodawania dwóch kolumn przedstawione na rysunku nr 14.

Dodane dane
rys. nr 14 — Dodane dane

Podsumowując musimy pamiętać jak radzi sobie Power Query z danymi, w których występują wartości null, aby nie popełnić błędów w obliczeniach.


Przedsprzedaż Mistrz Excela II wydanie

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą ?)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach ? i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w przedsprzedaży możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie:
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach przedsprzedaży możesz mieć całą książkę za jedyne 30 zł (łącznie z darmową wysyłką listem ekonomicznym), a jeśli zależy Ci na dedykacji wystarczy, że dołożysz 10 zł.

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 41 — Ponad milion wierszy danych w tabeli przestawnej

W dzisiejszym poście nauczymy się jak załadować ponad milion wierszy do tabeli przestawnej, czyli ponad 1048576 wierszy, które mieszczą się w arkuszu Excela. Będziemy używać do tego zadania dodatku do Excela – Power Query.

Dla ułatwienia dane pobierzemy sobie z pliku tekstowego, czyli wybieramy polecenie Z pliku tekstowego /CSV z karty Dane (rys. nr 1).

Pobieranie danych z pliku tekstowego/ CSV
Pobieranie danych z pliku tekstowego/ CSV

Otworzy nam się okno, w którym musimy znaleźć lokalizację pliku (danych bazowych), jaki chcemy zaimportować do Power Query. Wybieramy plik a następnie nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Importuj (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Wybór źródła danych

Otworzy nam się okno z danymi Sprzedaż zagranicznak.csv z danymi, które będziemy chcieli edytować w Power Query, więc klikamy przycisk Edytuj (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edycja pliku CSV

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query, w którym chcemy sprawdzić czy wszystkie dane zostały załadowane poprawnie. Kolumna Kod pocztowy jest błędna, ponieważ Power Query źle rozpoznaje dane (np. dla kodu z wartością 0 z przodu Power Query pomija tą wartość 0 i otrzymujemy kod 4- cyfrowy). Wystarczy zmienić formatowanie tej kolumny. Klikamy na ikonkę 123 przy nazwie kolumny Kod pocztowy, a następnie z podręcznego menu wybrać formatowanie Tekst (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Zmiana formatu danych

Pojawi się komunikat, w którym musimy zatwierdzić zmianę typu kolumny za pomocą przycisku Zamień bieżącą (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Zmień typ kolumny

W kolejnym etapie wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych. Jeśli posiadasz subskrypcję Excela 365 w tym okienku znajduje się bezpośrednia opcja, aby załadować dane jako Raport w formie tabeli przestawnej (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Parametry importowania danych

Jeśli posiadasz starszą wersję pakietu Office to wybieramy polecenie Utwórz tylko połączenie, następnie nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Utwórz tylko połączenie

W Excelu w bocznym panelu stworzyło się zapytanie Power Query, tylko w formie połączenia (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Zapytanie Power Query w panelu bocznym

Na tym etapie musimy ręcznie wstawić sobie tabelę przestawną. Klikamy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Tabela przestawna

Otworzy nam się okno Tworzenia tabeli przestawnej. W polu wybierz dane, które chcesz analizować, zaznaczamy opcję Użyj zewnętrznego źródła danych, następnie klikamy przycisk Wybierz połączenie (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Okno tworzenia tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno z Istniejącymi połączeniami. Zaznaczamy połączenie w tym arkuszu Zapytanie – Sprzedaż Zagranicznak, a następnie klikamy przycisk Otwórz (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Istniejące połączenia

Następnie w oknie Tworzenie tabeli przestawnej z rysunku nr 11, wybieramy miejsce wstawienia naszej tabeli (Istniejący arkusz i konkretna komórka $A$1) i tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mamy dużą ilość danych, więc musimy trochę poczekać, ponadto Excel robi sobie kopię zapytania, co dodatkowo wydłuża proces przetwarzania danych.

Otrzymamy w Excelu pustą tabelę, przestawną którą stworzymy przeciągając odpowiednie dane do pól etykiet wierszy i kolumn (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Pusta tabela przestawna

Przeciągamy pola Miasto i Kraj do obszaru etykiet wierszy, a następnie przeciągamy pole Przychód do obszaru Sumy wartości (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Przeciąganie danych do obszaru etykiet

Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Tabla przestawna

Możemy sobie podejrzeć ilość załadowanych wierszy w panelu Zapytania i połączenia. W tym arkuszu zostało stworzonych 2 501 580 wierszy (rys. nr 16).

rys. nr 16 — ilość wierszy

Klikamy skrót klawiszowy Ctrl+S, aby zapisać nasze dane. Skopiowane zapytanie Sprzedaż zagraniczna (2) zostało stworzone tylko pod tą tabelę przestawną. Połączenie źródłowe możemy dalej wykorzystywać do innych zadań.

Ciekawostką jest, że plik w Excelu dotyczący tego odcinka zajmuje niecałe 30 Mb, w porównaniu do 130 Mb danych w pliku źródłowym csv.


Przedsprzedaż Mistrz Excela II wydanie

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą ?)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach ? i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w przedsprzedaży możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie:
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach przedsprzedaży możesz mieć całą książkę za jedyne 30 zł (łącznie z darmową wysyłką listem ekonomicznym), a jeśli zależy Ci na dedykacji wystarczy, że dołożysz 10 zł.

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 40 Najdłuższy czas operacji i jej opis

W dzisiejszym poście zajmiemy się wyszukiwaniem najdłuższego czasu operacji oraz opisu tej konkretnej operacji. Zakładamy, że mamy linię produkcyjną, na której są wykonywane pewne czynności. Naszym zadaniem jest znalezienie operacji, która zajmuje najwięcej czasu, a następnie uzyskanie opisu nazwy tej operacji. Dodatkowym warunkiem tego zadania jest opcja, że najdłuższy czas operacji może się powtórzyć – uzyskamy wtedy np. dwie operacje w jednym wierszu. Zadanie to wykonamy w Power Query na podstawie przykładowych danych przedstawionych na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Pierwszym krokiem jest zaczytanie danych do Power Query, w tym celu wybieramy polecenie Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Z tabeli

Otworzy nam się edytor zapytań z zaczytaną tabelą z danymi produkcyjnymi (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Zaznaczamy kolumnę Produkt ID a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie możemy ustalić parametry grupowania. Dane grupujemy według kolumny Produkt ID. W polu nazwa nowej kolumny wpisujemy nazwę Najdłuższy czas, a następnie w polu Operacja wybieramy Maksimum. W polu Kolumna wybieramy kolumnę Czas bo na tej kolumnie mają się opierać nasze wyniki. Tak przygotowane parametry grupowania zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Parametry grupowania

Otrzymamy pogrupowane dane dla każdego ID produktu z maksymalnym czasem trwania operacji przedstawione na rysunku nr 6.

rys. nr 6 — Pogrupowane dane

Otrzymaliśmy kolumnę z numerem ID produktów i najdłuższy czas trwania operacji. Potrzebujemy teraz wyciągnąć informację z nazwą tych operacji. Z założenia opis ten pokazany jest w danych krok wcześniej w zastosowanych krokach. Możemy scalić zapytanie z tym samym zapytaniem lecz z innym krokiem. Rozwijamy polecenie Połącz (punkt 2 na rysunku nr 7) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania (punkt 3).

rys. nr 7 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalania danych. Dla tabeli tProdukcja (2) na górze okna zaznaczamy obie kolumny, czyli  Produkt ID oraz Najdłuższy czas. W drugim polu również wybieramy tabelę tProdukcja (2) (bieżący), a następnie w tej samej kolejności co powyżej zaznaczamy obie kolumny z danymi. W polu Rodzaj sprzężenia wybieramy rodzaj operacji, czyli Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z drugiej). Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Parametry scalania

Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 9, gdzie pod słowem Table ukryta jest tabela z danymi (wynik porównania dwóch tabel).

rys. nr 9 — Scalone dane

Tabelki te zawierają tylko jeden wiersz ponieważ grupowanie wykonaliśmy po ostatnim kroku zapytania, czyli Pogrupowano wiersze. Naszym zadaniem jest scalenie danych z kroków Pogrupowano wiersze i Zmieniono typ. Klikamy na nazwę kroku Zmieniono typ, następnie przechodzimy w tryb edycji tekstu za pomocą klawisza F2 i kopiujemy nazwę tego kroku za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C.

Sprawdzamy czy mamy widoczny pasek formuły. Jeśli nie to możemy go włączyć na karcie Widok klikając checkbox przy poleceniu Pasek formuły.

Będziemy teraz wprowadzać zmiany zapisie naszej formuły scalania w pasku formuły. Pierwszy krok się zgadza, czyli Pogrupowano wiersze. Drugi krok jest taki sam, więc musimy zaznaczyć nazwę kroku (zaznaczone na niebiesko na rysunku nr 10), a następnie wkleić nazwę skopiowanego wcześniej zapytania (Zmieniono typ) za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V.

rys. nr 10 — Zmiany w formule

Jeśli teraz zatwierdzimy naszą zmianę klawiszem Enter Power Query zwróci nam błąd ponieważ w kroku Zmieniono typ nie było kolumny Najdłuższy czas (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Error

W kroku zmieniono typ mamy natomiast kolumnę Czas [s], której możemy użyć zamiennie. Wystarczy zmienić w zapisie formuły dla tego kroku nazwę Najdłuższy czas na Czas [s].

Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=Table.NestedJoin(#"Pogrupowano wiersze", {"ProduktID", "Najdłuższy czas"}, #"Zmieniono typ", {"ProduktID", "Czas [s]"}, "Pogrupowano wiersze", JoinKind.LeftOuter)

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 12. Mamy tutaj sytuację, że dwie operacje mają taki sam czas.

rys. nr 12 — dwie operacje z takim samym czasem

Gdybyśmy nie mieli duplikatów w danych, wystarczyło by teraz rozwinąć kolumnę Pogrupowano wiersze po kolumnie Opis operacji (jak pokazano na rys. nr 13).

rys. nr 13 — Rozwiń

Otrzymalibyśmy wtedy dane przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — Dane po rozwinięciu

Mamy tutaj dwa wiersze z tym samym czasem, a nam zależy aby były one w jednym wierszu. Usuwamy ostatni krok jaki wykonaliśmy, czyli wracamy do danych z rysunku nr 12.

W kolumnie Pogrupowano dane mamy dane w formie tabeli. Musimy dodać kolumnę niestandardową z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej. Zmieniamy nazwę nowej kolumny na Opis operacji, a następnie wpisujemy formułę tej kolumny. Będzie się ona opierać na funkcji Table.Column. Pierwszy argument funkcji to miejsce gdzie jest nasza tabela, czyli kolumna Pogrupowano wiersze. Drugi argument  to nazwa kolumny, którą chcemy wyciągnąć, czyli kolumna Opis operacji (rys. nr 16). Zapis będzie wyglądał następująco:

=Table.Column([Pogrupowano wiersze], "Opis operacji")

Powyższe parametry kolumny niestandardowej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 15 — Parametry kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 17. Dla pierwszego wiersza pod List ukryte są dwie wartości – dwie nazwy operacji.

rys. nr 17 — Dane z nową kolumną

W kolejnym kroku usuwamy kolumnę Pogrupowano wiersze. Klikamy na jej nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Usuń kolumnę

Następnie klikamy ikonkę strzałek przy nazwie kolumny Opis operacji i wybieramy polecenie Wyodrębnij wartości (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Wyodrębnij wartości

Otworzy nam się okno wyodrębniania wartości z listy, gdzie w polu Wybierz ogranicznik, który zostanie użyty do połączenia wartości listy wybieramy Niestandardowe, a następnie w polu poniżej wpisujemy nasz ogranicznik, czyli przecinek i spacja. Powyższe parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Parametry wyodrębniania wartości

Otrzymamy wyodrębnione dane przedstawione na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Wyodrębnione dane

Pozostaje nam wczytać tak przygotowane dane do Excela. W tym celu korzystamy z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 22).

rys. nr 22 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowania do, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela, a następnie miejsce ich wstawienia – Istniejący arkusz oraz wskazujemy konkretną komórkę. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 23).

rys. nr 23 — Parametry ładowania danych

Otrzymamy dane zaczytane do Excela przedstawione na rysunku nr 24.

rys. nr 24 — Dane w Excelu

Możemy wprowadzać dowolne zmiany w tabeli z danymi wejściowymi, a następnie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę z naszego zapytania i z podręcznego menu wybrać polecenie Odśwież, aby dane zostały zaktualizowane.


Przedsprzedaż Mistrz Excela II wydanie

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą ?)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach ? i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w przedsprzedaży możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie:
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach przedsprzedaży możesz mieć całą książkę za jedyne 30 zł (łącznie z darmową wysyłką listem ekonomicznym), a jeśli zależy Ci na dedykacji wystarczy, że dołożysz 10 zł.

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 39 — Numer tygodnia w roku i miesiącu data początku i końca tygodnia

W dzisiejszym poście zajmiemy się wyznaczaniem numeru tygodnia w roku i miesiącu oraz początku i końca tygodnia. W poradach od 341 do 344 omawialiśmy wyznaczanie tych danych w Excelu za pomocą funkcji .

Excel — Numer tygodnia w roku — porada 341

Excel — Początek i koniec tygodnia na podstawie daty — porada 342

Excel — Data początku i końca tygodnia na podstawie numeru tygodnia w roku — porada 343

Excel — Numer tygodnia w miesiącu różne systemy — porada 344

Poznamy możliwości Power Query w tym zakresie. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych przedstawionych na rys. nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Mamy tutaj przedstawione dane zawierające zbiór dat i informację jaki to jest dzień tygodnia. Aby zaczytać dane do Power Query wybieramy polecenie Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Z tabeli

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą. Klikamy ikonkę kalendarza przy nazwie kolumny Data aby zmienić formatowanie. Z podręcznego menu wybieramy typ danych – Data (rys. nr 3). Wyświetli nam się komunikat o Zmianie typu danych, w którym za pomocą przycisku Zamień bieżącą zatwierdzamy zmianę.

rys. nr 3 — Zmiana typu danych

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 4.

rys. nr 4 — Dane w edytorze zapytań

Chcemy dodać nową kolumnę z danymi zawierającymi numer tygodnia więc korzystamy z poleceń z karty Dodaj kolumnę. Gdybyśmy natomiast chcieli przekształcić nasze dane musimy skorzystać z analogicznych poleceń na karcie Przekształć (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Przekształcenie danych

Naszym zadaniem jest dodanie nowych kolumn i interesującymi nas danymi. Zaznaczamy kolumnę Data a następnie rozwijamy polecenie Data (punkt 2 na rys. nr 6)  z karty Dodaj kolumnę, następnie rozwijamy polecenie Tydzień (punkt 3) i wybieramy interesującą nas informację, czyli w naszym przykładzie Tydzień roku (punkt 4).

rys. nr 6 — Dodawanie nowej kolumny Tydzień roku

Otrzymamy dane z nową kolumną zawierającą numer tygodnia w roku odpowiadającego naszej dacie (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Tydzień roku

Istotną informacją tutaj jest, że Power Query działa na systemie pierwszym funkcji NUM.TYGODNIA Excela, czyli data 1 stycznia każdego roku to pierwszy dzień pierwszego tygodnia nowego roku. W Power Query możemy jedynie skorygować od jakiego dnia rozpoczyna się nowy tydzień. W Polsce standardowo nowy tydzień zaczyna się w poniedziałek i takie właśnie jest domyślne działanie funkcji Date.WeekOfYear w Power Query. Możemy to zmienić, wystarczy skopiować nazwę funkcji a następnie nacisnąć przycisk fx obok paska formuły, aby dodać nowy krok i wkleić w pasek formuły zapis =Date.WeekOfYear. Kiedy zatwierdzimy taką formułę klawiszem Enter otrzymamy informacje na temat tej funkcji, między innymi jej parametrów oraz jakie zwraca wartości. Możemy sobie tutaj w polu firstDayOfWeek wybrać dzień jaki chcemy przyjąć za początek tygodnia (rys. nr 8).

rys. nr 8 — funkcja Date.WeekOfYear

Usuwamy ten krok z Zastosowanych kroków, ponieważ wprowadziliśmy go tylko w celu pokazania możliwości zmiany dnia początku tygodnia. Jeśli chcemy wprowadzić zmianę dotyczącą dnia początku tygodnia możemy wpisać w formułę dodatkowy parametr zawierający nazwę dnia, jaki chcemy przyjąć za początek tygodnia. Załóżmy, że chcemy aby tydzień rozpoczynał się we wtorek, więc w formułę wpiszemy Day.Tuesday (rys. nr 9). Formuła powinna wyglądać następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Tydzień roku" each Date.WeekOfYear([Data], Day.Tuesday), Int64.Type)

rys. nr 9 — Formuła funkcji Date.WeekOfYear

Otrzymamy zmienione dane, w których każdy nowy tydzień będzie rozpoczynał się we wtorek (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Zmienione dane

Zamiast Day.Tuesday możemy wpisać wartość 2 w formule. Zadziała ona prawidłowo. Zapis formuły powinien wtedy wyglądać następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Tydzień roku" each Date.WeekOfYear([Data], 2), Int64.Type)

W Power Query dni są numerowane od niedzieli do soboty. Niedzieli odpowiada wartość 0, poniedziałek to wartość 1 itd., natomiast sobocie przypisana jest wartość 6.

Wszystkie kolejne funkcje, z których tutaj będziemy korzystać mają ten dodatkowy argument, w którym możemy przyjąć jaki dzień chcemy traktować jako początek tygodnia.

W kolejnym przykładzie wyznaczymy sobie numer tygodnia w miesiącu. Zaznaczamy kolumnę Data a następnie rozwijamy polecenie Data (punkt 2 na rys. nr 11)  z karty Dodaj kolumnę, następnie rozwijamy polecenie Tydzień (punkt 3) i wybieramy interesującą nas informację, czyli w naszym przykładzie Tydzień miesiąca (punkt 4).

rys. nr 11 — Tydzień miesiąca

Otrzymamy nową kolumnę z numerem tygodnia w miesiącu (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Numer tygodnia w miesiącu

Dzień uznawany za początek tygodnia wstawił się domyślnie (poniedziałek). Jeśli chcemy zmienić dzień początku tygodnia musimy to zrobić analogicznie jak w poprzednim przykładzie, czyli dopisać ten argument w formułę funkcji na pasku formuły (rys. nr 13). Zakładamy, że chcemy aby tydzień rozpoczynał się w piątek, czyli musimy wpisać argument Day.Friday lub wartość 5. Zapis powinien wyglądać następująco:

=Table.AddColumn(#"Wstawiono Tydzień roku", "Tydzień miesiąca", each Date.WeekOfMonth([Data],5) Int64.Type)

rys. nr 13 — Funkcja Date.WeekOfMonth

Gdybyśmy nie mieli widocznego paska formuły, musimy go uruchomić w karcie Widok (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Uruchomienie paska formuły

Otrzymamy dane przedstawiające numerację rozpoczynającą nowy tydzień w piątek (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Dane przedstawiające numerację rozpoczynającą nowy tydzień w piątek

W kolejnym przykładzie dodamy kolumnę zawierającą Początek tygodnia. Zaznaczamy kolumnę Data a następnie rozwijamy polecenie Data (punkt 2 na rys. nr 16)  z karty Dodaj kolumnę, następnie rozwijamy polecenie Tydzień (punkt 3) i wybieramy interesującą nas informację, czyli w naszym przykładzie Początek tygodnia (punkt 4).

rys. nr 16 — Początek tygodnia

Dodamy również kolumnę zawierającą Koniec tygodnia w analogiczny sposób jak na rysunku nr 16. Otrzymamy wtedy dwie nowe kolumny przedstawione na rysunku nr 17.

rys. nr 17 — Dane z początkiem i końcem tygodnia

Zostało tu zastosowana numeracja domyślna, czyli tydzień rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w niedzielę.

Użyliśmy w tych przykładach dwóch funkcji Date.StartOfWeek oraz Date.EndOfWeek.

Istotną informacją dla działań w Power Query jest to, że data 1 stycznia zawsze rozpoczyna pierwszy tydzień nowego roku. Możemy jedynie zmieniać dni początku i końca tygodnia. Nie ma możliwości zrobić kontynuacji numeru tygodnia z poprzedniego roku w nowym roku, tak żeby tydzień zawsze miał 7 dni, jak to było możliwe w Excelu.

Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela za pomocą polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowania do, gdzie ustawiamy sposób wyświetlania danych jako Tabela oraz wybieramy miejsce wstawienia danych – Istniejący arkusz i wskazujemy konkretną komórkę (rys. nr 19). Powyższe parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj.

rys. nr 19 — Okno ładowania do

Otrzymamy dane wczytane do Excela przedstawione na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Dane zaczytane do Excela

Możemy sobie jeszcze odpowiednio sformatować dane korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, aby przy tych datach wyświetlała się nazwa dnia tygodnia. Otworzy nam się okno formatowania komórek, gdzie wybieramy formatowanie Niestandardowe w karcie Liczby, następnie w polu Typ musimy dopisać zapis ddd (rys. nr 21).

rys. 21 — Formatowanie komórek

Otrzymamy sformatowane dane przedstawione na rysunku nr 22.

21 — Sformatowane dane

Przedsprzedaż Mistrz Excela II wydanie

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą ?)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach ? i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w przedsprzedaży możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie:
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach przedsprzedaży możesz mieć całą książkę za jedyne 30 zł (łącznie z darmową wysyłką listem ekonomicznym), a jeśli zależy Ci na dedykacji wystarczy, że dołożysz 10 zł.

Książka Mistrz Excela reklama