Excel — Filtrowanie tabeli przestawnej po podsumowanych wartościach — porada #362

W dzisiejszym poście omówimy filtrowanie tabeli przestawnej po podsumowanych wartościach. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych danych sprzedażowych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Dla podanych danych stworzyliśmy tabelę przestawną (rys. nr 2). W naszym przykładzie chodziło o to by stworzyć tabelę przestawną tylko  z tymi miastami, których podsumowanie po polu (kolumnie) Zysk/strata daje wartość ujemną.

rys. nr 2 — Pola tabeli przestawnej

Rozpatrzyliśmy konkretny przykład, ale możemy to rozwiązanie przenosić na wiele innych filtrów. Aby stworzyć tabelę przestawną, zaznaczamy pojedyncza komórkę w danych, następnie wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wstawianie tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zaznaczamy tabelę – zakres (punkt nr 1 na rysunku nr 4) i wybieramy gdzie chcemy stworzyć tabelę przestawną – w naszym przykładzie w nowym arkuszu (punkt 2 na rysunku poniżej). Zatwierdzamy klikając OK.

rys. nr 4 — Tworzenie tabeli przestawnej

Przeciągamy Miasto do obszaru etykiet wierszy, natomiast Zysk/ Strata do obszaru podsumowań wartości (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Obszary etykiet

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na pierwszą wartość i z podręcznego menu wybieramy polecenie Format liczby (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Format liczby

Otworzy nam się okno Formatowania. Wybieramy Kategorię formatowania Walutowe (punkt nr 1 na rysunku poniżej) oraz typ z wartościami ujemnymi (punkt 2) i ustawiamy brak miejsc po przecinku – patrz punkt 3 na rysunku nr 7. Zatwierdzamy klikając przycisk OK.

rys. nr 7 — Okno formatowania

W wyniku naszych działań mamy wartości ujemne i dodatnie w zależności od miast, czyli widzimy w których miastach mieliśmy zysk, a w których straty (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Tabela przestawna

Nas interesują tylko te miasta, które przyniosły straty, czyli te z wartością ujemną po podsumowaniu w kolumnie Zysk/Strata. Tabela przestawna nie daje standardowo takich możliwości filtrowania, abyśmy uzyskali tylko miasta z wartościami ujemnymi, ale możemy przefiltrować tabelę po miastach. Jeżeli nie chcemy aby w naszej tabeli pojawiły się przykładowo miasta takie jak Białystok, Bielsko Biała i Częstochowa to wystarczy, że odznaczymy checboxy obok ich nazw i zatwierdzimy klikając OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Filtrowanie po miastach

Te miasta nie będą już wyświetlane w tabeli przestawnej, zostały przefiltrowane na jej poziomie. Nam chodzi o filtr, który zwróci nam miasta z ujemną wartością. Musimy wyczyścić poprzedni filtr za pomocą polecenie Wyczyść filtr z „Miasto” (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Wyczyść filtr

Sposobu na filtrowanie po wartościach w kolumnie Suma z Zysk/Strata nauczyłem się od Billa Jelena. Zaznaczamy komórkę obok nagłówka kolumny Suma z Zysk/Strata, następnie wciskamy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+L, czyli nakładamy filtr z karty Dane (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Polecenie Filtruj

Teraz możemy filtrować po kolumnie Suma z Zysk/Strata. Wybieramy Filtry liczb a następnie Mniejsze lub równe (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Filtry liczb

Otworzy nam się okno Autofiltr niestandardowy. Wpisujemy obok pola jest mniejsze niż lub równe wartość 0, zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Autofiltr niestandardowy

Otrzymamy przefiltrowane dane przedstawione na rysunku nr 14. Co warto zauważyć to nasz filtr nałożyliśmy na cały arkusz a nie na samą tabelę przestawną, a możemy to rozpoznać przez to, że pokazują nam się kolorowe numery wierszy, a niektórych wierszy w ogóle brakuje.

rys. nr 14 — Filtr nałożony na arkusz

Możemy sobie nałożyć dodatkowe dane, tzn. do obszaru etykiet kolumn przeciągnąć Datę. Domyślnie Excel automatycznie nie grupuje po datach, więc klikamy prawym przyciskiem myszki na jakąś datę, a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. W oknie Grupowanie, zaznaczamy grupowanie po miesiącach, zatwierdzamy klikając OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Grupowanie

Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Tabela przestawna pogrupowana po miesiącach

Musimy wyłączyć poprzedni filtr za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L, ponieważ wychodzi on w środku nowej tabeli. Ponownie ustawiamy aktywną komórkę obok nagłówka miesiąca tabeli przestawnej i włączamy filtr po całości za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L. Teraz możemy filtrować dane w tabeli przestawnej po dowolnej kolumnie. Rozpatrzymy filtrowanie dla Stycznia. Klikamy trójkącik przy styczniu (na rysunku oznaczony zieloną strzałką), a następnie wybieramy polecenie Filtry liczb i Mniejsze lub równe (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Filtry liczb

Dalej analogicznie jak dla poprzedniego przypadku (patrz rys. 13), w oknie Autofiltr niestandardowy wpisujemy Mniejsze lub równe 0. Zatwierdzamy OK. Otrzymamy przefiltrowane dane ale tylko w miesiącu styczeń (rys. 18).

rys. nr 18 — Tabela przestawna z filtrem

Podsumowując nakładanie takich filtrów w tabeli przestawnej nie jest możliwe. My nakładamy filtr na cały arkusz, dzięki temu możemy nakładać ten filtr arkusza na tabelę przestawną. Na tabelę przestawną możemy tylko nałożyć filtry po miastach lub po datach, czyli te filtry działają zanim te dane zostaną wyświetlone w arkuszu. Możemy rozpoznać, że filtry zostały nałożone na arkusz a nie bezpośrednio na tabelę przestawną po tym, że Excel zaczyna kolorować numery wierszy oraz części z nich brakuje.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

 1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
 2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
 3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
 4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
 5. Usługa internetowa
 6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel — Formatowanie warunkowe ikony oceny filmów — porada 360

W dzisiejszym poście zajmiemy się formatowaniem warunkowym ikon i ich dodawaniem. Zagadnienie to omówimy na przykładowych danych przedstawiających oceny filmów ze strony Filmweb (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Chcemy według ocen punktowych filmów ocenić czy film jest dobry, średni czy raczej kiepski. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Strzałka w dół  zaznaczamy sobie wszystkie oceny filmów, następnie z karty Narzędzia główne (punkt 1 na rysunku poniżej) wybieramy polecenie Formatowanie warunkowe (punkt 2), potem Zestawy ikon (punkt 3). Zaznaczamy ikony kierunkowe – kolorowe strzałki (punkt na 4) przedstawione na rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Formatowanie warunkowe — zestawy ikon

W efekcie otrzymamy oceny w postaci kolorowych strzałek przy ocenach filmów (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Zestawy ikon przy ocenach filmów

Zakładamy, że jeśli strzałka jest zielona, to film jest dobry, żółta strzałka oznacza średni film, a czerwona – słaby.

Przedstawimy teraz jak działa formatowanie warunkowe z ikonami i jakie daje możliwości. Zaznaczamy dowolną komórkę z zakresu z ikonami a następnie wybieramy polecenie Zarządzaj regułami (punkt nr 3 na rysunku poniżej) z Formatowania warunkowego z karty Narzędzia główne (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Zarządzaj regułami

Otworzy nam się okno Menedżer reguł formatowania warunkowego, gdzie wciskamy polecenie Edytuj regułę (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Menedżer reguł formatowania warunkowego

Rozwinie nam się okno Edytowanie reguły formatowania, gdzie możemy zobaczyć więcej informacji o danej regule.

W okienku Typ podany jest procent, ale nie odnosi się on do ilości komórek wartości które mamy, ale do drogi (odległości) od wartości minimalnej do maksymalnej, czyli progi będą wyznaczone pomiędzy wartościami min i max w 1/3  i 2/3 tej odległości (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Edytowanie reguły formatowania

Podsumowując czerwoną strzałką zostaną oznaczone oceny filmu poniżej 5,77; żółta strzałką oznaczymy oceny pomiędzy 5,77 a 7,03, natomiast wszystkie wyniki powyżej 7,03 zostaną oznaczone strzałką zieloną.

Jeśli chcemy rozpatrywać oceny według ich ilości, a nie wielkości to musimy zmienić Typ z Procent na Percentyl, wtedy Excel w wynikach patrzy na ilość komórek (rys. nr 7). Mamy 39 filmów ocenionych, więc Excel przypisze strzałkę czerwoną trzynastu filmom z listy z najniższymi ocenami, 13 strzałek będzie żółtych i 13 zielonych dla filmów z najwyższymi ocenami.

rys. nr 7 — Typ wartości — Percentyl

Kiedy chcemy mieć oznaczony film dobry lub zły to musimy zmienić w oknie Edytowania reguły formatowania Typ (oznaczony punktem 1 na rysunku nr 8) na Liczbę i ustawić Wartość (oznaczona punktem 2) dla dobrego filmu od oceny 7, natomiast dla złego poniżej 6. Interesują nas tylko te dwa wyniki, możemy ustawić również Ikonę (punkt 3). Zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 8 — Zmiany reguł formatowania

Otrzymujemy wyniki z zaznaczonymi filmami na zielono z ocenami powyżej 7, na czerwono z ocenami poniżej 6, natomiast dla ocen między 6 a 7 nie ustawiliśmy żadnej ikony (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Wyniki zmian reguł formatowania

Kiedy ustaliliśmy sobie reguły formatowania warunkowego to możemy usunąć wartości ocen, bo o ocenie filmu informują nas ikony. Wchodzimy w Formatowanie warunkowe na karcie Narzędzia główne, a następnie Zarządzaj regułami. W oknie Menedżer reguł formatowania wybieramy polecenie Edytuj regułę. Pojawi się okno Edytowanie reguły formatowania, w którym zaznaczamy checkbox przy poleceniu Pokaż tylko ikonę (rys. nr 10). Zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 10 — Pokaż tylko ikonę

Otrzymamy oceny filmów w postaci ikon bez wartości obok pokazane na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Oceny filmów przedstawione za pomocą ikon bez wartości

Podsumowując ustaliliśmy reguły według których oznaczyliśmy ikonami filmy dobre, które warto obejrzeć i złe, które powinniśmy omijać szerokim łukiem.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

 1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
 2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
 3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
 4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
 5. Usługa internetowa
 6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel 365 — Modele 3D i wyzwanie Excel Hash — porada 359

W dzisiejszym poście omówimy modele 3D, czyli funkcjonalność która została dodana już jakiś czas temu do Excela 365 (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Przykładowy model 3D

Możemy sobie oglądać taka komórkę 3D, obracać ją itp. Takie modele 3D możemy wstawić z karty Wstawianie z polecenia oznaczonego na rysunku poniżej jako punkt 2, z pliku lub ze źródeł online (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Wstawianie modelu 3D

W naszym przykładzie wybieramy wstawianie ze źródeł online, otworzy nam się okno Modele 3D online, zawierające obrazy 3D z zasobów Microsoftu (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Modele 3D online

Możemy wyszukać sobie jakiś konkretny obraz lub wybrać z listy. W tym przykładzie wybierzemy sobie Bugs a następnie Ladybug, czyli biedronkę. Jedną z podstawowych wad modeli 3D jest ich rozmiar, długo trzeba czekać na wstawienie takiego modelu w arkusz (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Model 3D — biedronka

W karcie Formatowanie możemy użyć opcji Kadrowanie, czyli powiększyć lub zmniejszyć obiekt (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Kadrowanie modelu 3D

Należy pamiętać, że jeśli powiększymy obiekt poza zakres (kadr) to elementy, które wyjdą poza kadr nie będą widoczne. Możemy obiekt zmniejszyć, przesunąć w kadrze jak również obracać wokół własnej osi o 360 stopni.

Przydatną funkcjonalnością jest to, że możemy sobie zresetować model 3D, czyli wrócić do podstawowego obrazu. Polecenie Resetuj model 3D znajduje się na karcie Formatowanie (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Opcja Resetuj model 3D

Klikając menu Plik, a następnie Informacje we właściwościach widzimy, że nasza biedronka zajmuje 31,6 MB.

rys. nr 7 — Informacje o modelu 3D

Jest to ciekawa funkcjonalność mimo rozmiaru. W Excelu może się przydać do prezentacji danych i dashboardów.

Jeśli zainteresowały cię modele 3D, to na stronie www.remix3d.com znajdziesz ich bardzo dużo. Możemy wgrać je bezpośrednio do Excela lub pobrać na dysk a potem wstawić je z pliku.

Na koniec chciałbym wspomnieć o  wyzwaniu Excel Hash, czyli coś w stylu Master Chef – dostajesz wybrane losowo funkcjonalności Excela i musisz coś z nich stworzyć. Chciałbym, żebyście zobaczyli sobie jak maniacy Excela poradzili sobie z zadaniem na stronie https://www.youtube.com/playlist?list=PLHrPHBbDHgT0UnY1qb36YZrBwpWNJX8Lx

Podsumowując modele 3D są mało przydatne w Excelu, głównie dlatego, że zajmują dużo miejsca — jeden model od kilku do nawet kilkudziesięciu MB. Wyglądają na przydatne przy dashboardach i wizualizacji danych.  


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

 1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
 2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
 3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
 4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
 5. Usługa internetowa
 6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel 365 — Komentarze wielowątkowe — porada 358

Dzisiejszy post będzie poświęcony komentarzom wielowątkowym. Jest to nowa funkcjonalność dodana do wersji Excela 365. Teraz kiedy dodamy komentarz z karty Recenzje będzie on wielowątkowy, czyli można odpowiadać na dany komentarz nawet kilka razy. Zauważyłem że Microsoft w swoich produktach bardziej zaczyna dbać o współpracę pomiędzy ludźmi, użytkownikami. Komentarze wielowątkowe mogą nawet wyglądać jak dialog, mogą być dodawane z różnych komputerów, przez różne osoby (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Komentarze wielowątkowe

Możemy raz po raz odpowiadać na komentarze jak również wrócić do poprzednich komentarzy i je edytować lub usunąć zbędne. Polecenia do tych komentarzy możemy znaleźć na karcie Recenzja (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Polecenia z karty Recenzja

Karta wygląda jak w poprzednich wersjach Excela, ale polecenia te działają na zasadzie komentarzy wielowątkowych. Nowy komentarz możemy również dodać przy użyciu skrótu klawiszowego Shift+F2. Podstawową zaletą tych komentarzy jest to, że wiele osób może brać udział w komentowaniu danego zagadnienia i wszystkie te komentarze są widoczne. Wcześniejsze komentarze miały ciekawe funkcjonalności – mogliśmy im zmienić kształt (rys. nr 3) lub wstawić obrazek.

rys. nr 3 — Komentarz w określonym kształcie

W poradzie nr 203 omawialiśmy jak wstawić obraz w komentarz, natomiast w poradzie nr 112 nauczyliśmy się jak zmienić kształt komentarza. Kiedy będziemy chcieli edytować komentarz starego typu to Excel będzie chciał zmienić wszystkie komentarze w danym arkuszu zmienić na wielowątkowe (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Komunikat o zmianie wszystkich komentarzy na typ wielowątkowy

My nie chcemy zmieniać ich na nowy typ, więc musimy znaleźć miejsce, gdzie Microsoft schował te stare polecenia (stary typ komentarzy). Najprościej jest kliknąć prawym przyciskiem myszy na wstążkę i wybrać polecenie Dostosuj wstążkę (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Dostosuj wstążkę

Otworzy nam się okno Opcje programu Excel. Możemy tam dodać sobie Nową kartę, a następnie zmienić jej nazwę, w naszym przykładzie na Komentarze (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Dodawanie nowej karty na wstążce

Następnie w okienku Wybierz polecenia z musimy znaleźć ten stary typ komentarzy. Najłatwiej znaleźć interesujące nas opcje w Poleceniach których nie ma na wstążce. Teraz z listy możemy wybrać sobie opcje, nas interesuje Nowy komentarz (starsza wersja). Po wybraniu opcji naciskamy przycisk Dodaj, aby dodać nowe polecenia do stworzonej grupy. Kolejnymi poleceniami są Poprzedni komentarz (starsza wersja), Następny komentarz (starsza wersja) i Pokaż/Ukryj komentarze (starsza wersja). Każde z wybranych poleceń musimy dodać do naszej stworzonej karty przyciskiem Dodaj. Ułatwieniem w szukaniu poleceń jest to, że są one ułożone alfabetycznie (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Dodawanie poleceń do nowej karty

W tym oknie nie znajdziemy polecenia Usuń komentarze. Możemy je znaleźć w Kartach głównych, następnie Recenzja i Komentarze (rys. nr 8)

rys. nr 8 — Znalezienie polecenia Usuń komentarze

Strzałkami po prawej stronie możemy sobie pozmieniać kolejność poleceń na naszej stworzonej karcie ze starymi wersjami poleceń dotyczących komentarzy (rys. nr 9). Zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 9 — Ustawienie kolejności poleceń na nowej karcie

Otrzymamy Nową kartę z poleceniami które sami wybraliśmy (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Wygląd stworzonej karty

Poleceniami z tej karty możemy wstawić komentarz starego typu. Nie będzie tutaj wielowątkowości. Nie będzie wiadomo, kto pisał komentarz, bo nazwę autora możemy sobie edytować. W komentarzach wielowątkowych nie możemy zmienić nazwy autora komentarza, chyba że zmienimy nazwę użytkownika komputera w systemie Windows.

Podsumowując mam nadzieję że zaciekawiłem cię nową opcja w Excelu, ale też liczę że nie zapomnisz o starszych wersjach, które dają możliwość ustawienia kształtu lub obrazka. Zaawansowany użytkownik chce mieć możliwość korzystania ze wszystkich możliwości jakie daje Excel (nawet tych zastąpionych nowszymi).


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

 1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
 2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
 3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
 4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
 5. Usługa internetowa
 6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel 365 — Domyślne ustawienia Tabeli Przestawnej — Porada 357

W dzisiejszym poście omówimy zapisywanie ustawień tabeli przestawnych. Zagadnienie to omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Tabelę przestawną wstawiamy z karty Wstawianie za pomocą polecenia Tabela przestawna (rys. nr 2). Pamiętajmy – musimy mieć zaznaczoną pojedynczą komórkę w danych na podstawie, których chcemy stworzyć tabelę przestawną.

rys. nr 2 — Tabela przestawna

Pojawi nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zaznaczamy, że chcemy ją utworzyć w istniejącym arkuszu (rys. nr 3) i zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 3 — Okno Tworzenie Tabeli przestawnej

Z panelu bocznego Pola tabeli przestawnej przeciągamy interesujące nas dane, w naszym przypadku daty. Jeśli mamy Excela 365 to daty automatycznie się pogrupują latami (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Automatyczne grupowanie dat latami

Ja nie lubię tego sposobu grupowania. Aby zmienić grupowanie klikamy prawym przyciskiem myszy na którąś z dat i z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. Otworzy nam się okno Grupowanie, w którym odznaczamy Kwartały, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Grupowanie

Otrzymamy tabelę przestawną z datami pogrupowanymi w lata z wypisanymi miesiącami. Do tabeli dołożymy sobie jeszcze kilka elementów z okna Pól tabeli przestawnej. Przeciągamy pole/kolumnę Województwo do obszaru etykiet kolumn i pole/kolumnę Sprzedaż do okna obszaru podsumowań wartości (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Pola tabeli przestawnej

W wyniku tych działań otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku powyżej. Chcemy zmienić wygląd naszej tabeli. Z karty Projektowanie wybieramy polecenie Układ raportu a następnie Pokaż w formie tabelarycznej (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Pokaż w formie tabelarycznej

Otrzymamy tabelę, którą dużo łatwiej odczytać (rys. nr 8)

rys. nr 8 — Dane w formie tabelarycznej

Kolejnym krokiem jest zmiana formatowania. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolną komórkę z wartością sprzedaży i z podręcznego menu wybieramy polecenie Format liczby. Otworzy nam się okno Formatowanie komórek, w którym w zakładce Kategoria wybieramy formatowanie Walutowe, a następnie styl formatowania liczbowego, które nam najbardziej odpowiada. Następnie zatwierdzamy nasz wybór klikając przycisk OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Formatowanie walutowe

Zmienimy jeszcze kolorowanie (karta Projektowanie -> Style tabeli przestawnej), żeby pokazać co jest w stanie zapamiętać nowa opcja w Excelu 365.

rys. nr 10 — style tabeli przestawnej

Kolejnym ustawieniem jest włączenie sum końcowych. W karcie Projektowanie, wybieramy polecenie Sumy końcowe, a następnie Włącz tylko dla kolumn (rys. nr 11), czyli chcemy mieć podane sumy końcowe podliczone po kolumnach.

rys. nr 11‐ Sumy końcowe

Teraz załóżmy, że chcemy stworzyć nową tabelę, która będzie przypominała tą stworzoną powyżej. Przechodzimy do menu Plik, a następnie Opcje. Otworzy nam się okno Opcje programu Excel. Na karcie Dane znajdują się parametry związane z tabelą przestawną (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Edytuj układ domyślny

Wyłączamy automatyczne grupowanie kolumn po datach i godzinach (punkt 2 na powyższym obrazie) i wciskamy polecenie Edytuj układ domyślny. Otworzy nam się okno Edytuj układ domyślny. Świetną opcją jest to że możemy sobie zaimportować ustawienia z aktywnej tabeli przestawnej, wystarczy kliknąć przycisk Importuj (rys. nr 13). Automatycznie pojawią się ustawienia, które stworzyliśmy dla tabeli powyżej.

rys. nr 13 — Okno Edytuj układ domyślny

W Opcjach tabeli przestawnej (punkt 1 na powyższym obrazie) możemy sprawdzić jeszcze więcej szczegółów.

Gdybyśmy kiedyś chcieli wrócić do standardowych ustawień programu Excel wystarczy kliknąć przycisk Resetuj do ustawień domyślnych programu Excel (punkt 2 na obrazie powyżej).

Teraz możemy stworzyć tabelę przestawną dla innych danych przedstawionych na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — Przykładowe dane

Wstawiamy tabelę przestawną korzystając z polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie. Zaznaczamy w oknie Tworzenie tabeli przestawnej, aby wstawiona została w tym samym arkuszu i zatwierdzamy klikając OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Tworzenie tabeli przestawnej

Otworzy nam się panel boczny Pola tabeli przestawnej. Przeciągamy Datę do okienka Wiersze. W ustawieniach wcisnęliśmy aby Excel nie grupował nam dat, więc teraz musimy to zrobić sami. Klikamy na którąś datę prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. W oknie Grupowanie zaznaczamy aby grupowanie odbywało się po latach i miesiącach, zatwierdzamy klikając przycisk OK. (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Grupowanie

Po tym grupowaniu już widać, że otrzymaliśmy układ tabelaryczny, czyli ten którym ustawiliśmy w poprzedniej tabeli. Przeciągamy Sprzedawca do okienka Kolumny i Sprzedaż do okienka Suma Wartości. Otrzymamy tabelę przedstawioną na rysunku nr 17.

rys. nr 17 — Tabela przestawna

Podsumowując możemy zauważyć, że Excel nie użył kolorystyki, którą wybraliśmy dla tabeli wzorcowej oraz nie użył formatowania liczbowego z tej tabeli. Nowe polecenie w Excelu 365 zapamiętuje wiele ustawień tabeli przestawnej i z pewnością przyspieszy to pracę na tabelach przestawnych.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

 1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
 2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
 3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
 4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
 5. Usługa internetowa
 6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.