0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W tym poście nauczymy się jak wykorzystać aparat fotograficzny, czyli jak zrobić zdjęcie w Excelu.

Mamy kilka możliwości, pierwsza polega na kliknięciu ikonki aparat fotograficzny na pasku Szybkiego dostępu. Aby się nam pojawiała na tym pasku musimy ją dodać. W tym celu klikamy na strzałkę (punkt 1 na rys. nr 1), aby rozwinąć opcje Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, następnie wybieramy polecenie Więcej poleceń (punkt 2).

Rys. nr 1 – Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp

Otworzy nam się okno Opcje programu Excel, gdzie w polu Wybierz polecenia z wybieramy z listy rozwijanej Wszystkie polecenia (punkt 1 na rys. nr 2). Przechodzimy na pole pod spodem i klikamy literki A i P, żeby przeskoczyć do polecenia Aparat Fotograficzny (punkt 2). Następnie klikamy przycisk Dodaj (punkt 3) i zatwierdzamy przyciskiem OK (punkt 4).

Rys. nr 2 – okno Opcji programu Excel

Na Pasku szybkiego dostępu pojawi się ikonka Aparat fotograficzny (rys. nr 3), zaznaczamy obszar, któremu chcemy zrobić zdjęcie i klikamy w to polecenie.

Rys. nr 3 – ikonka Aparat fotograficzny

Następnie klikamy w miejscu, gdzie chcemy, aby Excel wkleił nam zdjęcie zaznaczonego zakresu (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – zdjęcie zaznaczonego zakresu

Obraz uzyskany za pomocą polecenia Aparat fotograficzny jest powiązany z zakresem, który zaznaczyliśmy. W pasku formuły widzimy odwołanie do tego zakresu, kiedy zaznaczymy ten obraz (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – odwołanie do zakresu obrazu na pasku formuły

Jeśli zmienimy w jakiś sposób komórki z zakresu, któremu zrobiliśmy zdjęcie, zmieni się również nasze zdjęcie. Np. powiększając obrazek tulipana w zakresie, powiększy się też ten obraz na fotografii. Podsumowując, za pomocą polecenia Aparat fotograficzny otrzymujemy zdjęcie "na żywo".

Aby zmiany w zakresie nie wpływały na naszą fotografię, wystarczy, że po zaznaczeniu zdjęcia usuniemy zakres z paska formuły i zatwierdzimy to. Otrzymamy wtedy zdjęcie statyczne. Jeśli teraz wprowadzimy zmiany w naszym początkowym zakresie, nasza fotografia nie ulegnie zmianie.

Od Excela 2010 mamy prostszy sposób na zrobienie zdjęcia. Zaznaczamy interesujące nas komórki, klikamy skrót klawiszowy Ctrl+C, następnie klikamy prawym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu, rozwijamy polecenie Wklej specjalnie (punkt 1 na rys. nr 6), a następnie wybieramy ikonkę Obraz (punkt 2) lub ikonkę Obraz połączony.

Rys. nr 6 – Polecenie Obraz z grupy poleceń Wklej specjalnie

Polecenie Obraz wkleja nam obraz zaznaczonego obszaru z danej chwili, a Obraz połączony jest obrazem z odwołaniem do konkretnych komórek. Podsumowując, jeśli zmienimy coś w zakresie wyjściowym po użyciu polecenia Obraz, nie zmieni się nasza fotografia. Jeśli natomiast użyjemy polecenia Obraz połączony, każda zmiana w zakresie będzie widoczna z naszym obrazie.

Do pokazania tych opcji używaliśmy Excela bez linii siatki. Aby je włączyć zaznaczamy checkbox przy poleceniu Linie siatki na karcie Widok (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – polecenie Linie siatki

Kiedy mamy włączone linie siatki, to nasze obrazy "na żywo" (te uzyskane za pomocą polecenia Obraz połączony) będą pokazywać podwojone linie siatki, czyli linie siatki z zakresu źródłowego i linie, na których jest aktualnie usytuowany. Natomiast obraz uzyskany za pomocą polecenia Obraz nie będzie pokazywać żadnych linii. Widać to na rys. nr 8.

Rys. nr 8 – linie siatki na fotografiach uzyskanych za pomocą poleceń Obraz i Obraz połączony

W Excelu mamy jeszcze jedną możliwość tworzenia obrazów (fotografii) z zaznaczonego zakresu. Zaznaczamy obraz, który chcemy przedstawić jako obraz, następnie rozwijamy polecenie Kopiuj (punkt 2 na rys. nr 9) z karty Narzędzia główne (punkt 1) i wybieramy polecenie Kopiuj jako obraz (punkt 3).

Rys. nr 9 – polecenie Kopiuj jako obraz

Otworzy nam się okienko Kopiowania obrazu, gdzie w grupie poleceń Wygląd zaznaczamy checkbox Tak jak na wydruku (dzięki temu będą zachowane właściwości wydruku),następnie zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – okienko Kopiowania obrazu

Teraz, aby pojawił nam się skopiowany obraz, musimy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+V. Otrzymamy obraz przedstawiony na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – skopiowany obraz Tak jak na wydruku

Co istotne, nasz obraz z zaznaczoną opcją Tak jak na wydruku spowodował, że nie widzimy linii siatki z obrazu źródłowego. Wynika to z moich prywatnych ustawień drukowania, gdzie mam wybraną opcję drukowania bez linii siatki. Ponadto drukarka nie drukuje ikonek z filtrami w poszczególnych kolumnach, dlatego są one niewidoczne.

Podsumowując, przedstawiliśmy sposoby na uzyskanie obrazu z zaznaczonych danych. Mogą one być połączone ze źródłowym zakresem bądź nie.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama