0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W tym poście zajmiemy się szybkim wstawianiem i usuwaniem wierszy oraz kolumn. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Przez pojęcie szybko rozumiemy usuwanie oraz wstawianie kolumn i wierszy za pomocą skrótów klawiszowych. Standardowym sposobem jest użycie prawego przycisku myszy i wybranie z podręcznego menu polecenia Wstaw. Pierwszym przydatnym skrótem klawiszowym jest Ctrl+Spacja, służy on do zaznaczania całej kolumny. Następnie używamy skrótu Ctrl+Shift+=, aby dodać kolumnę. Kolumna dodaje się zawsze z lewej strony (rys. nr 2). 

rys. nr 2 — Skróty klawiszowe do dodawania kolumny

Mając zaznaczoną jedną kolumnę, możemy przytrzymać Shift i odpowiednio strzałkami w prawo lub lewo zmieniać zakres zaznaczenia (zaznaczać kolumny obok). Analogicznie jeśli chcemy dodać kolumny użyjemy skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+=, natomiast jeśli chcemy je usunąć użyjemy skrótu klawiszowego Ctrl+ Minus (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Skrót klawiszowy do usuwania kolumn

W celu zaznaczenia całego wiersza używamy skrótu klawiszowego Shift+Spacja. Aby dodać wiersz musimy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+=, natomiast, żeby go usunąć musimy użyć skrótu Ctrl+Minus. Jeśli zaznaczymy na raz kilka wierszy to po użyciu skrótów opisanych powyżej dodamy lub usuniemy taką samą liczbę wierszy, jaką zaznaczyliśmy. Istotne jest, że jeśli zaznaczymy sobie ręcznie jakiś zakres i naciśniemy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+=, to otworzy nam się okno Wstawiania, w którym Excel nas zapyta co chcemy zrobić, czy chcemy przesunąć komórki czy wstawić cały wiersz bądź kolumnę (rys. nr 4). 

rys. nr 4 — Okno Wstawianie

Analogicznie po użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+Minus, otworzy nam się okno Usuwania i Excel zapyta, co chcemy zrobić.

Inaczej Excel się zachowa w sytuacji, gdy będziemy mieć tabelę. Skrót klawiszowy Shift+Spacja zaznaczy nam wiersz, ale zaznaczy go tylko w obszarze tabeli. Mimo że nie jest zaznaczony cały wiersz, użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+=, spowoduje dodanie wiersza w tabeli. Analogicznie po zaznaczeniu kolumny skrótem klawiszowym Ctrl+Spacja, zaznaczymy kolumnę w tabeli a użycie skrótu Ctrl+Shift+=, doda nam kolumnę w zakresie tabeli.

Podsumowując — dla tabeli skrót klawiszowy Ctrl+Shift+=  lub Ctrl+Minus spowoduje dodanie lub usunięcie kolumny lub wiersza tylko w zakresie tabeli, czyli przesunie się nam wiersz lub kolumna w zakresie tabeli.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama