0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W tym poście zajmiemy się zagadnieniem wyznaczania początku i końca tygodnia (pierwszego i ostatniego dnia) na podstawie daty. W Polsce ogólnie przyjęte jest, że tydzień zaczyna się od poniedziałku, natomiast w innym krajach może się zaczynać od pozostałych dni tygodnia. Temat ten omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Omówimy działanie funkcji DZIEŃ.TYG, w której jako pierwszy argument podajemy datę, a drugi to zwracany typ, czyli sposób w jaki funkcja będzie numerować poszczególne dni tygodnia. Innymi słowy jaki dzień przyjmiemy za początek, a jaki za koniec tygodnia (rys. nr 2) 

rys. nr 2 — Drugi argument funkcji DZIEŃ.TYG

W systemie pierwszym przyjmujemy, że pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (numer 1), a ostatnim sobota (numer 7). Drugi system (stosowany w Polsce) zakłada, że pierwszy dzień tygodnia to poniedziałek (numer 1), a ostatni to niedziela (numer 7). Trzeci system jest praktycznie taki sam jak drugi z tą różnicą, że poniedziałek oznaczony jest cyfrą 0, a niedziela cyfrą 6. Systemy od 11 do 17 działają analogicznie, różnią się tylko tym, który dzień jest pierwszy (oznaczony cyfrą 1), a który ostatni (oznaczony cyfrą 7). Systemy te pokazane zostały na rysunku nr 3.

rys. nr 3 — Systemy funkcji (jaki dzień tygodnia przyjmiemy za początek a jaki za koniec tygodnia)

W naszym przykładzie wybierzemy system nr 3, czyli tydzień liczony od poniedziałku (cyfra 0) do niedzieli (cyfra 6). Zapis naszej formuły będzie wyglądał następująco:

=DZIEŃ.TYG([@Data];3)

Otrzymamy wyniki zamieszczone na rysunku nr 4 w kolumnie Koniec tygodnia.7. Musimy pamiętać o zmianie formatowania na ogólne formatowania liczbowe. 

rys. nr 4 — Wynik działania funkcji DZIEŃ.TYG

Teraz zajmiemy się sposobem wyznaczenia początku i końca tygodnia na podstawie aktualnej daty. Zacznijmy od przypadku, że chcemy, aby początek tygodnia był w poniedziałek. Aby to osiągnąć, musimy od aktualnej daty odjąć numer dnia tygodnia, który nam zwróci funkcja DZIEŃ.TYG, gdy w jej drugi argument wpiszemy wartość 3. Wtedy poniedziałek ma numer 0, a niedziela numer 6. Nasza formuła będzie wyglądać następująco:

=$A3-DZIEŃ.TYG($A3;3)

Problem pojawia się, kiedy chcemy, żeby początek tygodnia przypadał w inny dzień niż poniedziałek. Trzeba wtedy przeprowadzić korektę, mianowicie w formule funkcji DZIEŃ.TYG odjąć od aktualnej daty wartość tej korekty. W pierwszym wierszu wpisaliśmy wartość korekty, w zależności od tego, który dzień przyjmiemy jako początek tygodnia, np. dla poniedziałku korekta wynosi 0, dla wtorku – 1, dla środy – 2, itd. W takim przypadku formuła będzie wyglądać następująco:

=$A3-DZIEŃ.TYG($A3‑Q$1;3)

 (rys. nr 5) 

rys. nr 5 — Funkcja DZIEŃ.TYG dla poniedziałku jako pierwszy dzień tygodnia

Aby uzyskać ostatni dzień tygodnia (koniec tygodnia), wystarczy do początku tygodnia dodać 6 dni, czyli nasza formuła powinna wyglądać tak:

=$A3-DZIEŃ.TYG($A3‑Q$1;3)+6


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama