0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W tym poście poznamy funkcję bazodanową i nauczymy się z niej korzystać — BD.ILE.REKORDÓW.A

Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W tym zadaniu chcemy obliczyć, ile kontraktów podpisały poszczególne grupy pracowników. Wszystkie funkcje bazodanowe w Excelu zaczynają się od ciągu znaków BD. W tej funkcji będziemy liczyć niepuste komórki / zakresy. Formułę wpisujemy w komórkę F6. Pierwszym argumentem funkcji jest baza, czyli baza danych – cały zakres danych, z których będziemy chcieli wyciągnąć informacje. U nas jest to zakres $A$1:$C$25, zablokowany bezwzględnie. Zależy nam, żeby zakres danych się nie przesuwał, bo naszą formułę będziemy przeciągać w prawo. Drugi argument funkcji to pole, czyli kolumna wypełniona danymi z nazwami pracowników (kolumna 3). Trzeci argument funkcji to kryteria, czyli dane według których chcemy przeanalizować nasze dane (dane z kolumny F – F2:F5. Ten zakres zostawiamy względny, bo chcemy, aby przesuwał się odpowiednio przy przeciąganiu formuły. Jeśli naszym Menadżerem będą Jan, Mateusz lub Janina to funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A będzie dodawać odpowiednie wartości, zliczać je. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=BD.ILE.REKORDÓW.A($A$1:$C$25;3;F2:F5)

Powyższą formułę zatwierdzamy i kopiujemy w bok. Otrzymamy podliczone dane przedstawione na rys. nr 2.

Rys. nr 2 – podliczone rekordy dla poszczególnych grup pracowników

Jak widać na rysunku powyżej pierwsza grupa menadżerów podpisała 8 kontraktów, druga 3, a trzecia 13. Istotne jest, żeby zwracać uwagę na zakresy danych w formułach. Tutaj mamy łatwą sytuację, bo w każdej grupie mamy 3 pracowników (ta sama ilość). Gdybyśmy usunęli jednego pracownika z drugiej grupy otrzymamy błędny wynik, co widać na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – błędny wynik po usunięciu jednego pracownika

Wartość sprzedaży podskoczyła do 24. Dzieje się tak dlatego, że tutaj budowane są kryteria na zasadzie lub. Interesuje nas sprzedawca Suzan lub Róża lub puste pole, czyli dowolna wartość w komórce. Podsumowując w miejsce pustego pola zostały podliczone wartości sprzedaży dla każdego innego sprzedawcy niż Suzan i Róża. Zostały podliczone dokładnie wszystkie możliwe wiersze z nazwami menadżerów (niepuste wiersze). Gdyby dowolny wiersz z nazwą pracownika był pusty nie zostałby zliczony, co widać na rys. nr 4.

Rys. nr 4 – nie zliczony pusty wiersz z kolumny C

Podsumowując funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A zlicza wszystkie wystąpienia menadżerów według podanych kryteriów. Kryteria rozpatrywane są na zasadzie lub.