0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Dziś wyznaczymy, za pomocą Power Query, minimalną i maksymalną wartość dla unikalnych wierszy. W pytaniu widzów 120 robiliśmy to za pomocą tabeli przestawnej. Zadanie to jest nawet prostsze gdy korzystamy z Power Query, bo nie trzeba zmieniać tylu domyślnych ustawień co w przypadku tabel przestawnych.

W przykładowych danych (rys. 1) chcemy wyciągnąć minimalną i maksymalną wartość czasu, ale analogicznie postępujemy dla dowolnej liczby, bądź daty.

rys. 1 – Przykładowe dane

rys. 1 – Przykładowe dane

Nasze dane są tabelą Excela, więc możemy je łatwo zaczytać do Power Query (Excel 2016 – Karta Dane – polecenie Z tabeli). 

Może się zdarzyć, że Power Query źle zinterpretuje dane, ale łatwo wskazać mu ich właściwy format – wystarczy wybrać odpowiednią pozycję menu po kliknięciu w ikonę typu danych w nagłówku kolumny (rys. 2).

rys. 2 – Zmiana typu danych na prawidłowy

rys. 2 – Zmiana typu danych na prawidłowy

Gdy wszystkie kolumny mają już prawidłowy typ danych możemy znaleźć nasz minimnalne i maksymalne wartości po warunkach, tylko przed kliknięciem odpowiedniego polecenia (Grupowanie według – karta Narzędzia główne – rys. 3) warto zaznaczyć kolumny, po których będziemy grupować (kolumny po których chcemy wyznaczać unikalne wartości). Są to kolumny data i osoba.

rys. 3 – polecenie Grupowanie według

rys. 3 – polecenie Grupowanie według

Dzięki temu Power Query będzie od razu wiedział, że chcemy grupować dane po 2 kolumnach i odpowiednio wypełni nam okno grupowania (rys. 4). 

rys. 4 – okno grupowania z wypełnionymi polami na podstawie zaznaczonych wcześniej kolumn

rys. 4 – okno grupowania z wypełnionymi polami na podstawie zaznaczonych wcześniej kolumn

Teraz musimy dodać tylko kolejny poziom agregacji (przycisk Dodawanie agregacji), żeby znaleźć Min i Max po kolumnie Czas (rys. 5)

rys. 5 – Okno grupowania z uzupełnionymi poziomami agregacji/sposobami podsumowania

rys. 5 – Okno grupowania z uzupełnionymi poziomami agregacji/sposobami podsumowania

Dzięki tej operacji mamy interesujący nas wynik i możemy go zaczytać do Excela (rys. 6).

rys. 6 – Wyciągnięte Min i Max dla kolumny Czas pogrupowane po kolumnach Data i Osoba

rys. 6 – Wyciągnięte Min i Max dla kolumny Czas pogrupowane po kolumnach Data i Osoba

Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP