Losowanie daty — porada #121

Jak wylosować datę w Excelu?


Losowanie daty — porada #121

Losowanie daty - porada #121

Żeby napisać formułę losującą datę w Excelu trzeba przede wszystkim pamiętać, że data dla Excela jest w rzeczywistości liczbą.

Programiści ustalili, że:

1 stycznia 1900  odpowiada wartość 1
2 stycznia 1900  odpowiada wartość 2
1 stycznia 2012 odpowiada wartość  40909
31 grudnia 2013 odpowiada wartość  41639

itd. każdy kolejny dzień to wartość o 1 większa.

Skoro to już wiemy to wystarczy wykorzystać funkcję losującą liczby z zakresu, czyli LOS.ZAKR, to wystarczy wstawić do niej odpowiednie liczby i gotowe. Ważne, żeby komórka była sformatowana jako data.

Funkcja LOS.ZAKR może też odwoływać się do komórek przechowujących daty, czy też liczby. Dla Excela wartość bazowa komórki będzie taka sama, a różni się tylko formatowanie, czyli sposób wyświetlania tego na ekranie.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Losowanie daty — porada #121

Wyznacznik macierzy — porada #120

Jak obliczyć wyznacznik macierzy w Excelu?


Wyznacznik macierzy — porada #120

Wyznacznik macierzy - porada #120

Aby obliczyć wyznacznik macierzy w Excelu wystarczy skorzystać z funkcji WYZNACZNIK.MACIERZY.

Należy tylko pamiętać, że macierz musi być kwadratowa, żeby dało się dla niej obliczyć wyznacznik macierzy. Jeśli zaznaczysz obszar inny od kwadratu funkcja WYZNACZNIK.MACIERZY zwróci Ci błąd argumentu — #ARG

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wyznacznik macierzy — porada #120

Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej — porada #119

Jak za pomocą tabeli przestawnej ponumerować wartości sprzedaży od najmniejszej do największej?


Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej — porada #119

Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej - porada #119

Tabela przestawna umożliwia pokazania wartości jako uporządkowanie od najmniejszej do największej wartości czyli jako liczbę porządkową (możliwe jest też uporządkowanie od największych do najmniejszych elementów). Ale żeby to uporządkowanie działało poprawnie przy naszym podziale na grupy i wartości sprzedaży potrzebujemy jeszcze odpowiednio podsumować nasze kolumny w tabeli przestawnej.

Mamy w naszym przykładzie 2 możliwości, albo podsumowanie po minimum, albo po maksimum ponieważ dla danej wartości sprzedaży w danej grupie będzie to dokładnie ta sama liczba.

Takie uporządkowanie przypisuje konkretnej wartości sprzedaży numer w zależności od kolejności od najmniejszej do największej czy od największej do najmniejszej.

 

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej — porada #119

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach — widzowie #39

Jak przypisać numery liczby porządkowej według wartości sprzedaży z różnymi l.p. dla powtarzających się wartości sprzedaży?


Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach — widzowie #39

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach - widzowie #39

Liczyliśmy już liczby porządkowe w pytaniach od widzów 37 i 38. Dziś zajmiemy się sytuacją gdy wartości sprzedaży się powtarzają. Bez modyfikacji naszej formuły:

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;">"&D3)+1

Będą pojawiać się powtórzone wartości liczby porządkowej. Np: gdy powtarza się druga z kolei wartość sprzedaży to 2 wiersze będą miały wartość liczby porządkowej równą 2. Za to następna z kolei wartość będzie miała już wartość 4.

Możemy zmodyfikować formułę tak, że wartość liczby porządkowej będzie ostatnią z możliwych, czyli przy poprzednim podwójnym powtórzeniu mogła to być wartość 2 lub 3. Żeby to była wartość 3 należy zastosować formułę:

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;">="&D3)

Jeśli chcesz, żeby wszystkie wartości miały inne wartości w zależności od kolejności na liście to możesz użyć takiej formuły:

=LICZ.WARUNKI($I$2:$I$14;I2;$J$2:$J$14;">"&J2)+LICZ.WARUNKI($I$2:I2;I2;$J$2:J2;J2))

Różną kolejność zapewniają rozrastające się zakresy kryteriów np: $I$2:I2

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach — widzowie #39

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — pomijane wartości zerowe — widzowie #38

Jak przypisać numery liczby porządkowej według wartości sprzedaży?


Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — pomijane wartości zerowe — widzowie #38

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży - pomijane wartości zerowe - widzowie #38

Kiedy chcemy w Excelu porządkować wartości według wyników sprzedaży, a przy okazji nie brać pod uwagę pustych wierszy lub wierszy z wartością zerową przyda nam się kolumna pomocnicza sprawdzająca, czy komórka sprzedaży jest pusta lub ma wartość zerową. W większości sytuacji pusta komórka jest tożsama zeru, ale nie w sytuacji, gdy przechowuje pusty ciąg znaków ""

W naszej sytuacji możemy sprawdzić te 2 warunki prostą formułą:

=D2 <> 0

Teraz wystarczy dołożyć ten warunek do wcześniejszej formuły z filmu Excel — Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — widzowie #37

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;">"&D3;$E$2:$E$14;PRAWDA)+1

Pojawia się jeszcze problem, że przy pustych i zerowych wartościach sprzedaży pojawiają się numery liczby porządkowej. Łatwo sobie z tym poradzić otaczając naszą formułę funkcją  JEŻELI

=JEŻELI(D2=0;"zero";LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14;C2;$D$2:$D$14;">"&D2;$E$2:$E$14;PRAWDA)+1)

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — pomijane wartości zerowe — widzowie #38