rys. nr 6 - kolumny pozostałe po usunięciu pozostałych

ten rysunek przedstawia kolumny pozostałe po usunięciu pozostałych