rys. nr 3 - okno Importowania danych

ten obrazek przedstawia okno Importowania danych, gdzie wybieramy plik, który chcemy zaimportować