rys. nr 17 - dane z wybranymi wcześniej kolumnami

ten rysunek przedstawia dane z wybranymi wcześniej kolumnami