Rys. nr 22 – dane po zmianie typu na listopad

ten rysunek przedstawia dane po zmianie typu na listopad