Rys. nr 6 – ścieżka dostępu do polecenia Test przed ogranicznikiem

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Test przed ogranicznikiem