Rys. nr 15 – okno Importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych