rys. nr 19 - zmienione dane

ten rysunek przedstawia dane po zmianie parametrów tekstu między ogranicznikami