rys. nr 17 - Nowa kolumna z tekstem między ogranicznikami

ten rysunek przedstawia nową kolumnę z tekstem między ogranicznikami