rys. nr 6 - Tabela z nową kolumną z numerem miesiąca

ten rysunek przedstawia tabelę z nową kolumną z numerem miesiąca