rys. nr 33 - Elementy wykresu (tytuły osi)

ten rysunek przedstawia elementy wykresu (tytuły osi)