rys. nr 15 - dane ukryte pod nazwą table

obrazek przedstawia dane ukryte pod pojęciem Table w kolumnie Produkty