Rys. nr 9 – kodowanie Unicode (UTF-8)

ten rysunek przedstawia kodowanie Unicode (UTF‑8)