Rys. nr 5 – polecenie Zapisz jako

ten rysunek przedstawia polecenie Zapisz jako