Rys. nr 2 – polecenie Wybierz inną aplikację

ten rysunek przedstawia polecenie Wybierz inną aplikację