rys. nr 6 - Dodawanie nowej kolumny Tydzień roku

ten rysunek przedstawia Dodawanie nowej kolumny Tydzień roku