rys. nr 24 - Dane w Excelu

ten rysunek przedstawia dane zaczytane do Excela