rys. nr 15 - Parametry kolumny niestandardowej

ten rysunek przedstawia okno Kolumny niestandardowej, gdzie możemy ustawić parametry kolumny