rys. nr 15 - Kolumna niestandardowa

ten rysunek przedstawia polecenie Dodaj kolumnę a następnie Kolumna niestandardowa