Rys. nr 3 – rozwiązanie zadania za pomocą sposobu ze strony www.chandoo.org

ten rysunek przedstawia rozwiązanie zadania za pomocą sposobu ze strony www.chandoo.org