rys. nr 16 - okno Zachowywania pierwszych wierszy

ten rysunek przedstawia okno Zachowywania pierwszych wierszy, gdzie ustawiamy ilość wierszy jakie chcemy zachować