rys. nr 11 - parametry grupowania ustawiane w oknie Grupowania według

ten rysunek przedstawia parametry grupowania ustawiane w oknie Grupowania według