rys. nr 9 - przefiltrowane dane

ten rysunek przedstawia przefiltrowane dane