rys. nr 8 - filtrowanie danych

ten rysunek przedstawia filtrowanie danych