rys. nr 24 - dane w Excelu, rozwiązanie zadania 5.2 z matury z informatyki w Power Query

ten rysunek przedstawia rozwiązanie zadania 5.2 z matury z informatyki w Power Query