rys. nr 23 - okno Importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych, w którym określamy parametry wstawienia danych do Excela