rys. nr 20 - okno zachowywania pierwszych wierszy

ten rysunek przedstawia okno zachowywania pierwszych wierszy, gdzie wpisujemy ilość wierszy jakie chcemy zachować