rys. nr 19 - ścieżka dostępu do polecenia Zachowywanie pierwszych wierszy

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Zachowywanie pierwszych wierszy