rys. nr 17 - filtrowanie danych

ten rysunek przedstawia parametry filtrowania danych