rys. nr 14 - opcjonalny parametr funkcji Table.Group - groupKind

ten rysunek przedstawia opcjonalny parametr funkcji Table.Group — groupKind