rys. nr 40 - odpowiedź do drugiej części zadania

ten rysunek przedstawia odpowiedź do drugiej części zadania