rys. nr 33 - wyszczególnione dane

ten rysunek przedstawia wyszczególnione dane