rys. nr 3 - Zmiana w formule - usunięcie czasu z daty

ten rysunek przedstawia zmianę w formule — usunięcie czasu z daty