rys. nr 28 - polecenie Odwołanie

ten rysunek przedstawia polecenie Odwołanie w podręcznym menu