rys. nr 2 - Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi

ten rysunek przedstawia Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi