rys. nr 18 - konwertowanie listy do tabeli

ten rysunek przedstawia konwertowanie listy do tabeli