rys. nr 14 - zapis funkcji do zadania 5.4

ten rysunek przedstawia zapis funkcji do zadania 5.4