rys. nr 12 - przykładowe argumenty funkcji List.Generate

ten rysunek przedstawia przykładowe argumenty funkcji List.Generate